Aktuality

Z policajného zápisníka v júly 2020

Znečistená vozovka

Na tiesňovej linke 159 sme 1. júla prijali o 12.20 hod. anonymný telefonický oznam, že na Komenského ul. je zablatená miestna komunikácia, ktorú zrejme znečistili poľnohospodárske vozidlá, čo vykonávali práce na blízkom pozemku. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP, aby zistila skutkový stav. Policajti zastihli vodiča traktora, ktorý vykonával údržbu stroja na Komenského ulici. Vodič bol na mieste riešený v blokovom konaní a na svoje náklady musel zabezpečiť okamžité očistenie verejnej miestnej komunikácie.

 

Osoba pred kinom

11. júla o 9.20 hod. dopoludnia sme prijali oznam, že na schodoch pri kine Iskra leží nehybne mladý muž. Operačná služba okamžite vyslala na miesto hliadku mestskej polície a zároveň nastavila kameru na daný objekt. Na mieste bola zistená osoba značne pod vplyvom alkoholu. Tá bola príslušníkmi mestskej polície prebudená a bolo zistené, že je bez zranení. Hliadka vykonala na mieste potrebné úkony a vec bola riešená v blokovom konaní.

 

Hlučná skupina

Večer 11. júla sme o 21.35 hod. prijali anonymné oznámenie, že na Košickej ulici na novom parkovisku je hlučná skupina osôb, ktoré pijú, fajčia, kričia a hádajú sa. Na miesto bola vyslaná hliadka a zároveň bola vykonaná aj telefonická komunikácia s oznamovateľom pre spresnenie miesta. Hliadka na mieste zistila, že sa tam nachádza skupina ôsmich ľudí. Tieto osoby už v tento deň hliadka MsP riešila v blokovom konaní za verejné pohoršenie. Boli upozornené na hlučné správanie, vykázané z miesta a riešené v zmysle platných právnych predpisov. Následne o 21.44 hod. anonymný oznamovateľ tohto priestupku poďakoval za rýchle a razantné vyriešenie oznamu.

 

Črepiny na ceste

Črepiny prinášajú šťastie – rozpráva jedno zo slovenských prísloví. No nie stále je to tak. Dňa 22. 7. o 0.57 hod. sme prijali telefonický oznam, že na Kostolnom námestí nejaká osoba pod vplyvom alkoholu rozbíja fľaše a sklenený odpad rozhadzuje po ceste. Hneď nato sme prijali ďalší oznam od vodiča taxislužby, že na ceste je rozhádzané sklo a hrozí, že si prechádzajúce vozidlá poškodia pneumatiky. Vyslaná hliadka na mieste zistila priestupcu, ktorý vraj stratil peňaženku, bol nahnevaný, a preto porozbíjal dve vrecia skleneného odpadu a porozhadzoval ho po ceste. Priestupca na upozornenie hliadky vozovku upratal, riešený bol v blokovom konaní. Ráno boli požiadaní pracovníci Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok o dočistenie vozovky od drobného skla.

 

Plávajúca dopravná značka

Dňa 25. 7. o 14.20 bola hliadka MsP vyslaná preveriť oznam o náleze dopravnej značky v rieke Poprad. Oznámenie sa zakladalo na pravde. Keďže samotná hliadka nedokázala dopravnú značku z rieky Poprad vyzdvihnúť, o súčinnosť boli požiadaní hasiči HaZZ Kežmarok. Značka sa nachádzala skoro v strede toku rieky, takže bolo jej vytiahnutie namáhavé. Hasiči za spolupráce hliadky MsP ju napokon z rieky vytiahli. Dopravná značka bola umiestnená na pôvodné miesto.

 

Skládka odpadu

Dňa 28. 7. na kamerovom systéme bolo zistené, že pri kontajneroch na sídlisku Sever vzniká skládka odpadu. Zaznamenaný bol pravdepodobný pôvodca založenia skládky. Hliadka v teréne sa pokúšala osobu identifikovať aj za pomoci obyvateľov bytového domu, no v tento deň s negatívnym výsledkom. Dňa 30. 7. sa situácia zopakovala, ale tentokrát už bol priestupca stotožnený a za porušenie VZN riešený v blokovom konaní. Hliadka priestupcovi vysvetlila, ako postupovať pri likvidácii odpadu a odvozu takéhoto odpadu na zberný dvor VPS.

Dispečing MsP