Aktuality

Z policajného zápisníka v októbri 2020

Svojské riešenie

2. októbra o 1.00 hod. bola na kamerovom systéme spozorovaná skupina piatich osôb, ktorá prechádzala okolo pošty. Jedna osoba zo skupiny zobrala kus betónu ležiaceho vedľa cesty pri poliklinike a hodila ho do plastovej smetnej nádoby, ktorá bola postavená vedľa stánku s občerstvením. Nádoba sa vyvrátila na zem, následne neznáma osoba hodila kameň do okien a steny predmetného stánku s občerstvením. Na miesto bola okamžite vyslaná hliadka, ktorá danú osobu stotožnila. Tá javila známky požitia alkoholických nápojov a ako dôvod svojho konania uviedla, že má nejaké problémy. Vec bola riešená na mieste v blokovom konaní.

Finančná hotovosť

9. októbra o 9.20 hod. prišla na útvar mestskej polície pani, ktorá priniesla finančnú hotovosť 500 eur aj s potvrdením o výbere, ktorú našla v bankomate VÚB. Udalosť bola nahlásená na obvodné oddelenie policajného zboru a na centrálu banky. Bolo potrebné, aby mali informáciu, ak by niekto stratu hotovosti nahlásil. Keďže sa nikto neprihlásil, ani nehlásil v banke stratu finančnej hotovosti, hliadka o 15.35 hod. uvedenú finančnú hotovosť odovzdala na pobočke VÚB.

Rušenie nočného pokoja

9. októbra o 23.05 hod. nahlásila hliadka mestskej polície na stálu službu množstvo podnapitých osôb pred objektom potravín, ktoré sú otvorené aj v nočnej dobe. Stála služba priestor monitorovala aj cez kamerový systém z dôvodu agresívneho správania niektorých z nich, rušenia nočného pokoja a požívania alkoholu na verejnosti. K súčinnosti bola požiadaná aj hliadka OO PZ. Problémové osoby boli vyriešené v blokovom konaní na mieste a po odchode viacerých z nich do miesta bydliska bol pred potravinami opäť pokoj.

Posedenie pri ohníku

10. októbra o 19.50 hod. na linku 159 volala neznáma osoba, ktorá nahlásila, že majú problém so susedom, ktorý si pred bytovkou na sídlisku Juh založil oheň, opeká si tam s kamarátmi a dym ide do okien. Na miesto bola vyslaná hliadka mestskej polície, ktorá zistila, že na trávniku horel malý oheň a v jeho okolí boli rozložené lavice na sedenie. Hlavný aktér posedenia bol pod vplyvom alkoholu a k hliadke sa správal značne arogantne. Účastníci akcie oheň uhasili a okolie upratali. Vec bola riešená na mieste v blokovom konaní.

Znečistená vozovka

29. októbra o 6.45 hod. sme prijali telefonický oznam, že na Tvarožnianskej ulici je opätovne znečistená vozovka drevenou drťou. Na miesto bola vyslaná hliadka, ktorá po konzultácii s oznamovateľom udalosti zistila pravdepodobného pôvodcu, ktorý spôsobil znečistenie vozovky. Tá bola uprataná a vodič vozidla bol riešený v rámci zákona.

Krádež bicykla

29. októbra sme prijali oznámenie o strate bicykla zo stojana na Hlavnom námestí. Oznamovateľ nahlásil, že o 12.00 hod. voľne položil bicykel do stojana a o 12.30 hod. ho už tam nemal. Následne oznámil, že ďalší bicykel mu bol z toho istého miesta odcudzený cez víkend. Prezretím záznamov z kamerového systému bola spozorovaná osoba, ktorá bicykel zo stojanu zobrala v daný deň. Rovnaká osoba bola zaznamenaná na kamerách aj cez víkend, keď zobrala aj druhý bicykel zo stojanu. Podozrivá osoba z týchto krádeží bola hliadkou 31. októbra v rámci miestneho pátrania spozorovaná v centre mesta, bola predvedená na útvar mestskej polície a následne vec na ďalšie riešenie bola odovzdaná na OO PZ Kežmarok.

Dispečing MsP