Za zvukmi tradície

ilustračný obrázok

Hru na fujaru si mnohí spájajú s folklórnymi slávnosťami alebo pasienkami plnými oviec. Výrobe tohto unikátneho nástroja sa remeselník Michal Fiľo venuje od roku 1984 a na kežmarský festival EĽRO bol pozvaný už od jeho prvých ročníkov.

Majster ľudovo umeleckej výroby prezentuje tradičný spôsob výroby a hry na pastierskych hudobných nástrojov ako sú fujary, píšťaly, koncovky či dvojačky. Jeho najväčšou snahou je odovzdávať tradície, zručnosti výroby a hry nasledujúcim generáciám. Začiatky cesty remeselníka sú naozaj rôzne. „V prvom počiatku to bol kolega zo zamestnania Dušan Šúr, ktorý sa venoval výrobe črpákov a fujár. Potom som začal navštevovať rôznych výrobcov. Najväčšou inšpiráciou pre mňa bol výrobca pán Ladislav Libica, ktorému som vďačný za odovzdanie remesla výroby fujár a píšťal,“ hovorí Fiľo. Dokonca sa spolupodieľal na zápise fujary a jej hudby do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO a v roku 2005 teda účinkoval na jej prijatí v Paríži. Na prelome milénia založil fujarové trio Javorová húžva, s ktorým privítalo svätého otca Jána Pavla II. v Banskej Bystrici. Michal Fiľo organizuje celoslovenské stretnutia fujaristov v Čičmanoch, sám hudobný nástroj prezentuje v rôznych krajinách sveta. Niekoľko rokov bol predsedom Združenia autentického folklóru v Pohronci.

Prvú možnosť zúčastniť sa festivalu EĽRO ako remeselník hneď využil. Momenty z prežitých dní považuje dodnes za jedinečné. „Boli to pekné začiatky a veľmi rád na ne spomínam aj vzhľadom na to, že sme jarmoku zúčastňovali aj s mojím svokrom a postupne aj s mojím synom. EĽRO bolo a je stále výnimočné tým, že si nás organizátori vedeli uctiť,“ spomína Fiľo. Vďaka dobrej súhre vedeli spoločne prezentačný stánok pripraviť za pomerene krátky čas. Vzhľadom na ich ponúkané výrobky na to potrebovali iba 30 minút. Neopakovateľné chvíle na seba nenechali dlho čakať.

Najkrajší zážitok sa tvorcovi spája s príjemným prekvapením, keď bol ocenený ako kráľ remesiel. „Som veľmi vďačný za možnosť spolupracovať na programovej časti EĽRO. Medzi pekné zážitky patria tiež stretnutia s primátormi a organizátormi podujatia,“ približuje výrobca fujár.  Často sa stretáva s obdivom a veľkou vďakou za to, že sa snaží udržiavať naše národné tradície.

Patrícia Rozgonyiová, foto: Archív Michala Fiľu