Aktuality

Zdokonaľovali sme sa v poľskom jazyku

11

Leto bolo pre Združenie Euroregión Tatry z hľadiska organizácie aktivít veľmi pestré.

Začiatkom júna pripravila kancelária pozvánky s programom na kurz poľského a slovenského odborného jazyka pre členov euroregiónu organizovaného v rámci projektu Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“ z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Termíny školení boli stanovené na 22. júna a 29. júna. Program školenia pripravili manželia Wicikovci, s ktorými má združenie dlhoročnú spoluprácu. Prvý blok školenia bol venovaný témam ako Človek v kultúre, Miesta v kultúre a rozprávanie o nich, Umenie – čo vidieť, čo nevidieť a v neposlednom rade Tradíciám, inštitúciám, pamiatkam. Školenia sa zúčastnilo 15 predstaviteľov miest a obcí z Kežmarku, Trstenej, Vysokých Tatier, Spišskej Belej, Veľkej Lomnice, Malatinej, Kolačkova, vrátane dvoch školiteľov. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu boli zabezpečené všetky potrebné opatrenia na uskutočnenie kurzu a to odstupy, rúška v interiéri, dezinfekcia a kontrola negatívnych antigénových testov pred vstupom do budovy. Druhý blok školenia, zameraný na Živú a neživú prírodu, Rastliny, Živočíchy a Ochranu životného prostredia sa z dôvodu nízkej účasti neuskutočnil a bol presunutý na iný termín. V mesiaci august kancelária združenia zorganizovala školenie zamerané na prípravu a realizáciu projektov.

Lívia Kredatusová