Aktuality

Ženy majú v rukách netradičné remeslo

ilustračný obrázok

Meď je materiál patriaci horám, každé ráno ich vychádzajúce slnko odieva do medeného odevu. Kováčka Anna Budáčová hľadala svoje umiestnenie v remesle, až spolu s priateľkami celkom priľnuli k medi.

Spracúvaním tohto celkom poddajného kovu vytvárajú predmety ozdobného a drobného úžitkového tovaru. Vyrábajú ozdobné podkovičky, srdcia, anjelov, interiérové dekorácie, lyžičky. „Meď je zároveň materiál, ktorý nás premosťuje k druhému remeslu a tým je šperkárstvo. Vďaka ich spojeniu sa predmetom vdychuje nový rozmer a vznikajú kované zdobené šperky,“ predstavuje svoje remeslo Budáčová. Základom remesla budúce kováčky priučil pred trinástimi rokmi kamarát, ktorý študoval na umeleckej škole v Kremnici. Neskôr ich ponechal ísť vlastnou cestou rozvoja.

Rozhodnutie pridať sa k ostatným remeselníkom na festivale EĽRO prišlo onedlho. Podľa slov kováčky tu má remeselník priestor medzi svojimi. Je o neho záujem a má príležitosť hrdo s dôstojnosťou mu náležiacou odprezentovať svoju tvorbu. Príprava remeselníckeho stánku však prebieha postupne a trvá počas celého roka. Vyrobiť dostatok tovaru z každého druhu a vytvoriť inovatívne výrobky stojí predovšetkým čas, úsilie a chuť.

Najkrajší zážitok bol pre kováčky energetizujúci pocit zo všetkých tých ľudí čo sa pristavili, z ich záujmu o toto remeslo a proces tvorby. Rovnako i spokojnosť, ocenenie práce rúk a tvorivosti. Tak je veru remeselník spokojný a vie že to, čo robí má zmysel. Prvý ročník festivalu EĽRO sa stal pre kováčky zaujímavým zážitkom. „Na svoj prvý ročník si spomíname ako na veľkolepú udalosť, keďže je to festival ktorý je snom každého remeselníka. Aj preto, že je tu možné stretnúť sa, zažiť a predať si skúsenosti s remeselníkmi rozmanitého druhu,“ dodáva Budáčová.

Výrobky z dielne kováčok medi majú rôzne razenie ozdôb, či už na človeka alebo na objekty do interiéru. Často návštevníci zaskočili remeselníčky otázkou, či už niekedy podkovali koňa. Hneď potom nasleduje závažnejšia otázka: Ktorým smerom sa má zavesiť podkova? Odpoveď býva dilemou, kde sa dá tráviť dlhý čas filozofickými úvahami. V závere rozhovoru vyzdvihuje remeselníčka prístup k tradíciám a umeniu. „Mesto Kežmarok organizuje čisto remeselno-umelecký festival jediný svojho druhu. Tým dáva možnosť iného pocitu pre umenie a remeslo. Pocit s puncom dôstojnosti a ušľachtilosti,“ hovorí meďokováčka.

Patrícia Rozgonyiová, foto: Archív Anny Budáčovej