Aktuality

Zimná údržba trvala do konca marca

Pracovníci Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok boli počas zimnej údržby k dispozícii 24 hodín denne. Pri jej zabezpečení niekedy vozidlá denne prejdú aj 120 kilometrov.

Napriek tomu, že tohtoročná zima nebola veľmi bohatá na snehovú nádielku, Verejnoprospešné služby (VPS) mesta Kežmarok oficiálne začali zimnú údržbu už 1. novembra.

„VPS mesta Kežmarok sa vždy na zimnú údržbu mestských komunikácií pripravujú štandardne, a to už v letných mesiacoch. Predovšetkým tomu predchádza príprava techniky a nákup posypových materiálov, ako je inertný materiál – kamienky a soľ, ktorá sa využíva len v minimálnom rozsahu a v situáciách, keď je to nutné vzhľadom na vývoj počasia. V tomto roku máme na sklade nakúpenú aj ekologickú soľ, ktorá minimálne škodí životnému prostrediu,“ priblížil prípravy riaditeľ VPS Miroslav Škvarek.

Do systému zimnej údržby sú zaradené cesty a chodníky s celkovou dĺžkou 82 kilometrov a parkoviská s rozlohou 68-tisíc metrov štvorcových. O to všetko sa starajú zamestnanci spolu s ôsmimi kusmi techniky, ktoré slúžia na pluhovanie, posyp, odpratávanie snehu či nakladanie posypového materiálu.

„Každé vozidlo má pridelenú posádku a určenú lokalitu, ktorú zabezpečuje svojím výkonom. Pri určení, ktorá technika sa kde použije musíme brať do úvahy, či je vôbec vhodná, aby mohla v danej lokalite zabezpečovať výkon, to znamená, či prejde ulicou, chodníkom, či sa tam otočí a podobne. Vozidlá koordinuje dispečer zimnej údržby, ktorý monitoruje ich pohyb aj cez GPS, to znamená, že má prehľad, kde v danom okamihu vozidlo operuje a či dodržiava vodič určený harmonogram a lokalitu. Podľa vývoja dispečer operatívne vie poslať techniku do lokalít, ktoré sú kritické. Pri zabezpečení zimnej údržby niekedy vozidlá denne prejdú aj 120 km,“ spresnil Škvarek.

Ako ďalej dodal, priority údržby miestnych komunikácií sú stanovené podľa účelu komunikácie a zabezpečenia dostupnosti lokalít z pohľadu dojazdu bezpečnostných zložiek v prípade vzniku ohrozenia obyvateľstva na zdraví a majetku. Komunikácie sú rozdelené do troch stupňov priorít, pričom I. stupeň má najväčšiu prioritu a postupne sa údržba zabezpečuje pre II. a III. stupeň. Tieto podmienky sú uvedené v operatívnom pláne zimnej údržby mesta Kežmarok, ktorý vydáva správca mestských komunikácií – VPS Kežmarok. V ňom je aj definované nasadenie kapacít podľa stupňa situácie, ktorá vzniká pri zabezpečení zimnej údržby.

Do I. stupňa sú zaradené cesty na uliciach Dr. Fischera, Garbiarska, Gen. Štefánika, Hlavné námestie, Hradská cesta, Hradné námestie, Hviezdoslavova, Južná, Krvavé pole, Lanškrounská, Mučeníkov, Nižná brána, Obrancov mieru, Tatranská, Trhovište a Tvarožnianska. Údržbu na uliciach Ľubická cesta, Michalská a Toporcerova zabezpečuje Slovenská správa ciest.

Podmienky na výkon zimnej údržby sú monitorované 24 hodín denne dispečingom zimnej údržby na vrátnici VPS. Cez soboty, nedele či sviatky je pohotovosť zabezpečovaná celodennou pohotovosťou dispečera zimnej údržby doma, s povinnou fyzickou kontrolou na komunikáciách, chodníkoch a verejných priestranstvách prevádzok trikrát denne. Monitoring je zaznamenávaný do denníka zimnej údržby, v ktorom sú uvedené aj informácie z prognózy vývoja počasia v rámci dostupných predpovedí počasia. Toto všetko sleduje a vyhodnocuje dispečer zimnej údržby.

„V prípade, že výška snehovej pokrývky presiahne päť centimetrov, aktivuje dispečer zimnej údržby pohotovostných zamestnancov. Tí sú povinní dostaviť sa na pracovisko a zabezpečiť výjazd techniky na odpratávanie snehovej pokrývky,“ doplnil riaditeľ.

Okrem techniky je sneh odpratávaný aj ručne, a to z lokalít, ktoré majú títo zamestnanci pridelené. Dispečer ich zvoláva SMS správou alebo telefonátom. V zimnej údržbe im pomáhajú aj dobrovoľníci, ktorí zabezpečujú odpratávanie spolu približne 200 až 400 metrov štvorcových v rôznych lokalitách mesta. Ostatní zamestnanci, ktorí sú nasadzovaní na ručné čistenie, začínajú svoju prácu po 6. hodine ráno, v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie sú nasadzovaní aj skôr.

Sneh však nie je tým najhorším, s čím sa zamestnanci VPS či obyvatelia a návštevníci mesta stretávajú. „Najnepríjemnejší je mrznúci dážď, ktorého následky je problém odstraňovať, pokiaľ sa neskončí. V takomto nečase odporúčame radšej nevychádzať na ulicu a prečkať to v teple domova,“ vysvetlil Škvarek.

V prípade snehu či ďalších nepriaznivých podmienok prichádza na rad posyp komunikácií. VPS využívajú posypovú drvinu (kamienky) a chlorid vápenatý (soľ).

Posypová drvina (kamienky) sa najčastejšie využíva na vozovky a pešie komunikácie, kde je vysoká pravdepodobnosť opätovnej tvorby námrazy, a na iných nebezpečných úsekoch, ako sú prudké klesania, zmeny smeru. Slúži na zdrsnenie povrchu. Na vozovky sa používa drvina so zrnitosťou 4/8 milimetra, na pešie komunikácie so zrnitosťou 2/4 milimetra. Soľ sa ako roztok po zriedení vodou používa ako účinný rozmrazovací prostriedok pri tzv. mokrej soli, najmä na komunikácie a plochy, kde nie je možné použitie agresívnejších prostriedkov. Je veľmi účinný aj pri veľmi nízkych teplotách,“ uzavrel Škvarek.

Lorant Paugsch