Aktuality

Zmeny v dopravnom značení na sídliskách

V súvislosti s riešením parkovania na území mesta Kežmarok pristúpilo mesto k umiestneniu dopravných značiek s označením Zóna s dopravným obmedzením na sídliskách Juh II a Juh III, z ktorých vyplýva, že je zákaz státia vozidiel s dĺžkou nad päť metrov, teda dodávkových a nákladných automobilov, okrem vozidiel kategórie M.

Samosprávu k tomuto obmedzeniu viedol fakt, že v Kežmarku, podobne ako v iných mestách na Slovensku, je čoraz väčší problém s parkovaním, hlavne na sídliskách. Tie v minulosti neboli budované pre také množstvo automobilov. Značným zvýšením ich počtu nastal aj v našom meste nedostatok parkovacích miest a situácia si vyžaduje zavádzanie rôznych regulačných opatrení. Problémom je aj ich dĺžka, ktorá pri parkovaní (podľa toho, ako zaparkuje), zasahuje vozidlom do jazdného pruhu vozovky, a tým tvorí prekážku v jazdnom pruhu, resp. do chodníka, na ktorom tak hlavne v zimnom období majú Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok problém so zimnou údržbou.

Od účinnosti dopravného značenia na sídlisku Juh mestská polícia zaznamenala zlepšenie stavu, keď počas nočnej doby parkuje na sídlisku Juh už len minimum dodávok. Na začiatku platnosti zmeny dopravného značenia sme vykonali preventívno-bezpečnostné opatrenia, ktorých cieľom bolo upozorniť na obmedzenie vodičov dodávok. Urobili sme tak z toho dôvodu, že sme nechceli hneď pristúpiť k ukladaniu blokových pokút. Avšak v ďalšom období v prípadoch porušenia platného dopravného značenia už mestská polícia pristúpi aj k nim. Ak by sme tolerovali porušovanie, tak by to bolo neférové voči zodpovedným vodičom, ktorí obmedzenie rešpektovali.

V súvislosti so zmenou dopravného značenia sa stretávame s problémom, v rámci ktorého občania poukazujú na odstavené dodávky v zóne s dopravným obmedzením, ale pri preverovaní oznámenia zistíme, že na parkovisku parkujú dodávkové vozidlá kategórie M, konštruované na prepravu cestujúcich, ktoré sú z daného obmedzenia vyňaté. Ide o dodávkové vozidlá určené na prepravu osôb, pričom nerozhoduje, či má vozidlo sedadlá, alebo nie. Mestská polícia vykonáva lustráciu v dostupných evidenciách a podľa toho zistí, či predmetné vozidlo môže, alebo nemôže v zóne parkovať.

K vyňatiu dodávkových vozidiel kategórie M zo zóny s dopravným obmedzením došlo preto, lebo niektoré viacpočetnejšie rodiny si pre svoju potrebu zadovážili takéto vozidlo a nechceli sme ich týmto dopravným obmedzením poškodiť. Samospráva týmto obmedzením urobila prvý krok k riešeniu parkovacej politiky v meste. Zároveň žiadame všetkých občanov, aby pri parkovaní stále mysleli na to, že každý nemôže parkovať hneď pri vchode do svojej bytovky, ale môže prejsť aj trochu ďalej od miesta bydliska, a to hlavne v záujme prístupu zložiek integrovaného záchranného systému.

Aj preto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí zodpovedne pristúpili k danej zmene a verím, že všetci vodiči postupne budú plne rešpektovať platné dopravné značenie a mestská polícia nebude nútená vodičov riešiť finančným postihom. Treba si uvedomiť, že so samotným parkovaním takýchto vozidiel sú spojené aj ďalšie okolnosti, hlavne cúvanie, pri ktorom môžu byť v obytnej zóne ohrozené najmä deti a starší ľudia. Aj na základe toho je možné vidieť opodstatnenosť zmeny dopravného značenia. Veríme, že schválené regulačné opatrenia zlepšia kvalitu bývania obyvateľov na sídlisku a sú nevyhnutným nástrojom na udržanie mobility v našom meste.

Štefan Šipula