Aktuality

Zvýšenie kompetencií mestskej polície v dodržiavaní pravidiel cestnej premávky

Mestská polícia upozorňuje na novelu zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť 1. mája.
Na základe novely zákona môže už aj mestská polícia pokutovať porušenia zákazu zastavenia a státia formou objektívnej zodpovednosti, čo bola doposiaľ kompetencia iba Policajného zboru Slovenskej republiky. Po novom tak mestská polícia zadokumentuje porušenie povinnosti držiteľa vozidla a následne mu pošle poštou rozkaz o pokute s dôkazom o porušení povinnosti.
Je dôležité upozorniť, že výška pokuty pri objektívnej zodpovednosti je pevne daná zákonom. Pri porušení zákazu zastavenia a státia je to výška 78 eur. Neoprávnené státie na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, prípadne pri státí na železničnom priecestí, v podjazde, v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov pred a za nimi je výška pokuty 198 eur. Ak však držiteľ vozidla uhradí pokutu do 15 dní od doručenia rozkazu, stačí, že uhradí dve tretiny zo sumy. Pri pokute 78 eur uhradí 52 eur a pri pokute 198 eur uhradí 132 eur. Držiteľ vozidla môže nesúhlasiť s uložením pokuty a do 15 dní od doručenia rozkazu podať voči nemu odpor. Nesmieme zabúdať na to, že naďalej ostávajú v platnosti sankcie za nesprávne zastavenie a státie, kde v blokovom konaní je výška pokuty maximálne 50 eur a pri neoprávnenom státí na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím maximálne 150 eur.
Veríme, že doplnením kompetencie pre obce a mestské polície dôjde k dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky pri zastavení a státí. I v našom meste patria k najčastejším porušeniam pravidiel cestnej premávky riešenými príslušníkmi mestskej polície.
Štefan Šipula,
náčelník mestskej polície