Aktuality

Andrea Junger o titule Európskeho mesta športu

4

Mestá v rozvoji a podpore športu zohrávajú dôležitú úlohu. K jednému z prostriedkov podpory športovania v meste patrí titul Európske mesto športu, o ktorého udelení rozhoduje Asociácia európskych miest športu pri Európskej únii (ACES Europe). Keď minulý rok navštívili naše mesto komisári asociácie, bola medzi nimi aj Andrea Junger – jediná slovenská delegátka.

Mgr. Andrea Junger, PhD. je komisárka ACES Europe za Slovensko a jedna z deviatich kmeňových členov ACES Europe. Vyštudovala učiteľstvo aprobačných predmetov telesná
výchova – dejepis a neskôr si urobila doktorát zo športovej edukológie. Jej súčasné profesné pôsobenie je v oblasti fitness, dietológie a diagnostiky v športe.

Čo znamená pre mesto, že ponesie tento titul?
Mesto Kežmarok sa medzinárodne zviditeľní a môže získať vyššiu podporu pre šport zo štátneho aj privátneho sektora v ekonomickom zmysle. Bude súčasťou najväčšej siete ocenených miest v oblasti športu v Európe, s ktorými si môže zdieľať skúsenosti. Ponúka to možnosť vytvárania bilaterálnych dohôd a spoluprác medzi ocenenými mestami s možnosťou participovať v rôznych európskych grantoch. Kežmarčania tak budú súčasťou športových kongresov a konferencií, ktoré ACES Europe ročne organizuje.

Aká je história udeľovania titulu na Slovensku?
Ako prvé na Slovensku tento titul získali Košice v roku 2016, ktoré z udelenia titulu vyťažili nesmierne množstvo benefitov, pre čo sa stali v danom roku aj Najlepšie Európske mesto športu. Okrem znásobenia športových podujatí, dostavby už započatej športovej infraštruktúry, výstavby nových športovísk, navýšili rozpočet mesta pre oblasť športu výrazným spôsobom. Po Košiciach získali titul mestá: Banská Bystrica, Nitra, Michalovce a Veľký Šariš, ktorý získal ocenenie v kategórií do 25000 obyvateľov ako Európske mestečko športu 2021, v ktorej tento rok uspel aj Kežmarok.

Ako hodnotíte samotnú obhajobu mesta?
Kežmarok sa ukázal v tom najlepšom športovom svetle, ako som aj predpokladala. Našej komisii bolo odprezentované všetko, čím sa Kežmarok na športovej mape Slovenska môže právom pýšiť. Mestu záleží nie len na vrcholom športe, ale rovnako významnú úlohu pre neho hrá aj šport pre všetkých, zahrňujúci všetky vekové kategórie, osobitne oceňujem záujem o mladšie vekové kategórie a šport zdravotne znevýhodnených.

V čom je potrebné, aby Kežmarok ešte posilnil v športovej infraštruktúre?
Ak by som mala nájsť jednu slabšiu stránku športového záujmu mesta, vypichla by som zacielenie na seniorsky vek. Mesto by sa mohlo viac zamerať aj na túto vekovú skupinu.

Barbora Sosková, Ondrej Miškovič