Aktuality

Bezpečnosť v meste pre všetky vekové kategórie

Mestska_Policia_Police_license_plates_Police_of_Slovakia_KK_Kezmarok

Februárové zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo obohatené o štatistiku činností mestskej polície (MsP) za uplynulé obdobie. Ako sa vyvíja bezpečnosť v našom meste?

Hlavnou úlohou mestskej polície je zabezpečenie verejného poriadku v meste, ochrana života, zdravia a majetku občanov. Uvedená činnosť bola zabezpečovaná v roku 2021 v nepretržitom režime počas 12-hodinových zmien, ktoré vykonávali traja príslušníci MsP a pri ďalších službách plánovaných pri zvýšenom nápore prác pracovali aj ďalší príslušníci MsP. Telefónna linka 159 je v prevádzke nepretržite.

Pre kritickú situáciu a zavedené prísne opatrenia boli zrušené niektoré významné a tradičné spoločensko-kultúrne podujatia na teritóriu mesta. Vyhlásený núdzový stav a mimoriadna situácia na Slovensku v reakcii na pandémiu koronavírusu si vyžiadala prijať konkrétne opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku a tým aj intenzívnejšie monitorovanie verejných priestranstiev. MsP prijala také opatrenia, aby príslušníci MsP zabezpečovali ochranu života a zdravia obyvateľov mesta s poukazom na kontroly dodržiavania protiepidemiologických opatrení a nariadení v čo v najväčšej miere.

Činnosť mestskej polície v číslach

Za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 bolo podaných celkovo 66 podnetov zistených počas výkonu hliadkovej služby v jednotlivých okrskoch. Na porovnanie s rokom 2020, kedy za rovnaké obdobie bolo podaných 17 podnetov, je to nárast o 49 podnetov, ktoré prispeli k zlepšeniu kvality života občanov v meste.

Za obdobie roka 2021 bolo na MsP zaznamenaných celkom 3 270 oznámení od občanov na tiesňovú linku 159. Bolo zistených 2063 priestupkov, z toho 656 porušení platných VZN Mesta Kežmarok. V hodnotenom období roka 2021 bolo na útvare MsP zaevidovaných v denníku celkom 54 priestupkových spisov a bolo zistených 8 správnych deliktov. V hodnotenom období roka 2021 zistili príslušníci MsP 5 trestných činov, ktoré boli v zmysle vecnej a miestnej príslušnosti odovzdané na príslušný útvar Policajného zboru. V 15 prípadoch bolo zistené spáchanie priestupku maloletými osobami a v 38 prípadoch spáchali priestupok mladistvé osoby.

V súčasnej dobe mestská polícia disponuje a využíva k plneniu úloh 37 kamier s 83 pohľadmi. Za minulý rok bolo prostredníctvom mestského kamerového systému zistených celkom 417 protiprávnych konaní. Na Pult centrálnej ochrany je napojených spolu 79 objektov, z toho 11 objektov patrí mestu Kežmarok. Za obdobie roka 2021 vykonali príslušníci MsP 614-krát výjazd na kontrolu isteného objektu. V sledovanom období ani v jednom prípade nedošlo k protiprávnemu konaniu a nebolo teda potrebné zasahovať proti prípadným páchateľom. V roku 2021 počas výkonu služby využívala polícia v meste dve osobné motorové vozidlá, a to Hyundai ix35 a Škodu Octavia Combi. Dňa 26. októbra 2021 bol slávnostne odovzdaný do užívania MsP elektromobil značky Škoda ENYAQ, ktorý je využívaný v priamom výkone služby MsP.

Plány na marec

V mesiaci marec je plánovaných viacero preventívnych akcií, pri ktorých bude deťom dávaná informačná záložka do kníh, kde nájdu najdôležitejšie telefónne čísla a rady, ktoré mestská polícia adresuje občanom všetkých vekových kategórií, tentoraz v prevedení prijateľnom pre školákov.

Ondrej Miškovič, zdroj: Správa o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2021