Aktuality

Čaká nás štrajk voči štátu?

22

Mesto Kežmarok sa pripája k Združeniu miest a obcí Slovenska (ZMOS) a vstupuje do štrajkovej pohotovosti.

Združenie miest a obcí Slovenska od štvrtka 19. mája vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. „Obce a mestá vyzvalo, aby prerušili či obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy, zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami zo štátu, či symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde,“ potvrdil to ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Dôvodom sú aktuálne návrhy z dielne rezortu financií, ale aj dlhodobý prístup štátu voči samosprávam. „Mesto Kežmarok sa pripája k Združeniu miest a obcí Slovenska (ZMOS) a vstupuje do štrajkovej pohotovosti. Ide o reakciu na vládne návrhy, ktoré výrazne zasiahnu do rozpočtov samospráv, ale aj na dlhodobý prístup štátu voči mestám a obciam. Samospráva sa pripája k apelu ďalších miest a obcí, že štát by mal hľadať finančné prostriedky na zníženie dosahu inflácie vo vlastných rezervách alebo prostredníctvom úspor v rezortoch, a nie na úkor samospráv,“ pripojil sa k iniciatíve Ján Ferenčák, primátor Kežmarku. Obecné vlajky ostávajú symbolicky stiahnuté pred budovami mestských a obecných úradov na pol žrde do konca júna.

Ondrej Miškovič