Aktuality

Čas na dôchodku môžu tráviť aktívne a spoločne

IMG_20220422_100914

Pandémia im znemožnila spoločné aktivity, počas tohto obdobia sa mesto pustilo do prípravy rekonštrukcie sociálneho zázemia v Dennom centre na Ulici M. Lányiho 3 v Kežmarku.

Najrizikovejšou skupinou počas pandémie koronavírusu boli a stále sú seniori. Opatrenia sa dotkli hlavne ich činnosti a obľúbené stretávanie a chvíle strávené pri spomienkach, oslavách či čaji boli zrazu zakázané, čo mnohí ťažko znášali. Mesto Kežmarok počas tohto obdobia pripravovalo rekonštrukciu sociálneho zázemia v Dennom centre na Ulici Martina Lányho 3, počas ktorého boli úplne zrekonštruované dámske i pánske toalety v dennom centre – bezbariérový prístup k toaletám, rozšírenie zárubní, výmena dverí, nové obklady, dlažba, jedna toaleta je upravená pre imobilných seniorov a podobne. Na uvedenú rekonštrukciu mesto vyčlenilo kapitálové výdavky vo výške 10-tisíc eur s DPH.

Denné centrum na Ulici Martina Lányiho 3 v Kežmarku je zariadenie bez právnej subjektivity a je organizačne začlenené pod oddelením sociálnych vecí. Tvoria ho dva kluby. Prvým je Združenie kresťanských seniorov a občanov Slovenska s počtom 64 členov a druhým Klub dôchodcov s 56 členmi. „Oba kluby fungujú ako samosprávne jednotky. Každý klub má vlastný samosprávny orgán skladajúci sa zo zvolených členov. V dennom centre je poskytnuté najmä sociálne poradenstvo, zabezpečená je aj záujmová činnosť seniorov,“ povedala Jana Trautmanová, vedúca oddelenia sociálnych vecí Mestského úradu Kežmarok.

V spolupráci s týmto oddelením denné centrum utvára a zabezpečuje podmienky pre záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej aktivity kežmarských seniorov. Uskutočňujú sa tu spoločenské, kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia pre seniorov. Členovia centra sa stretávajú na spoločných posedeniach pri príležitosti rozličných sviatkov a životných jubileí. Podľa záujmu organizujú výlety na Slovensku i v zahraničí. V dennom centre je pre členov k dispozícii jeden počítač pripojený na internet. Zároveň priestory denného centra slúžia aj pre aktivity ďalších seniorských organizácií a záujmových krúžkov seniorov,“ doplnila Trautmanová.

Ondrej Miškovič, foto: Nikola Krempaská