Aktuality

Cesta za prestížnym titulom bola úspešná. Kežmarok sa stal Európskym mestom športu 2022

54

Po tituloch ako Enviromesto 2019, Digitálna jednotka si naše mesto pripisuje titul Európske mesto športu. Moderný, dynamický a historický Kežmarok bude pre tento rok i športový.

Pred obhajobou

S myšlienkou uchádzať sa o titul prišiel primátor mesta. Po konzultovaní s pracovníkmi úseku komunikácie a propagácie sa začalo s prípravami na získanie prestížneho titulu. Prípravy v sebe zahŕňali vytvorenie propagačných materiálov, prípravy športovísk, galavečer pre hodnotiacu komisiu a hodiny práce pracovníkov mestského úradu.

V dňoch 8. až 10. septembra 2021 do mesta pod Tatrami zavítali komisári z hodnotiacej komisie pri Európskej únii, ktorí v rámci kandidatúry na European Town of Sport 2022 hodnotili športové aktivity, športoviská aj športovú infraštruktúru mesta.

Vedenie mesta si uvedomovalo, že získanie titulu by pre Kežmarok znamenalo posilnenie profilu ako rozvíjajúcej sa destinácie významných športových podujatí. Pomohlo by spropagovať dôležitosť zdravého životného štýlu, zvýšiť účasť na aktívnom oddychu a prilákať do mesta ďalších návštevníkov a turistov.

Komisia spoznávala mesto a športovcov

Po oficiálnom prijatí delegácie na čele s prezidentom Gian Francescom Lupattellim na mestskom úrade, nasledovala návšteva viacerých športovísk a športových podujatí. Ako prvé komisári otvorili Olympiádu detí materských škôl mesta Kežmarok v priestoroch Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8. Delegácia si pozrela tréning družstva juniorov mestského basketbalového klubu v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka, navštívili priestory Centra voľného času, futbalovo – atletický štadión F1, halu Focus Plus a zimný štadión. Zúčastnili sa aj tréningu lukostrelcov Kežmarského lukostreleckého klubu, kde si jednotliví komisári mali možnosť vyskúšať lukostreľbu osobne.

„Pre nás bolo skvelé vidieť, že hoci mesto neorganizuje obrovské športové súťaže svetového charakteru, je tu vybudovaná výborná športová infraštruktúra. Kežmarok sa snaží robiť všetko pre to, aby svojim obyvateľom umožnil čo najviac sa pohybovať, športovať a zlepšiť si kvalitu svojho života a to je najdôležitejšie,“ podelil sa o svoje pocity generálny komisár ACES Europe Hugo Alonso.

Záver návštevy patril prezentácii a obhajobe mesta ku kandidatúre na Európske mestečko športu na rok 2022.

Prijatie správy: Kežmarok obstál v ohajobe a ponesie titul

Prestížne ocenenie European Town of Sport 2022 v kategórii do 25-tisíc obyvateľov mestu udelila hodnotiaca komisia ACES Europe pri Európskej únii v Bruseli.

Kežmarok úspešne obhájil svoju kandidatúru. O oficiálnom výsledku rozhodnutia komisie samosprávu informoval prezident ACES Europe Gian Francesco Lupattelli vo svojom gratulačnom liste.

„Je to pre nás veľká pocta a zároveň aj impulz, aby Kežmarok, mesto s bohatou športovou históriou, vytváralo čo najlepšie podmienky pre rekreačný a výkonnostný šport. Ako nositeľ titulu Európske mesto športu máme v pláne rozšíriť aktivity zamerané na šport pre všetkých. Okrem už existujúcich každoročných športových podujatí, ktorých prípravu ešte viac zintenzívnime, spestríme ponuku celomestských športových podujatí pre verejnosť všetkých vekových kategóriií, vrátane zdravotne znevýhodnených občanov. K tomu chceme pridať organizáciu podujatí so zameraním na zdravý životný štýl,” reagoval na víťazstvo primátor Ján Ferenčák.

 „V rámci našej obhliadky mesta z pohľadu športových objektov a celkovej infraštruktúry, rovnako odbornej prezentácie športovej spôsobilostii mesta pánom primátorom, si Kežmarok obhájil miesto v sieti európskych miest, ktoré už tento titul získali. Verím, že to pre mesto a jeho obyvateľov prinesie množstvo benefitov na slovenskom aj medzinárodnom poli, lebo o tom, čo šport pre Kežmarčanov znamená, vedia už aj na našej základni v belgickom Bruseli,“ zablahoželala Kežmarku k víťazstvu kmeňová členka asociácie a hodnotiacej komisie ACES Europe Andrea Junger.

Získanie titulu by mestu mohlo zabezpečiť lepšiu východiskovú pozíciu pri uchádzaní sa o financie na investície do športovej infraštruktúry a zviditeľnenie sa doma i v zahraničí. „Uvítali by sme aj väčšiu podporu od ministerstva školstva a štátu, aby sme mohli naše plány zrealizovať. Ak by sa nám to podarilo, vieme byť svetlým príkladom aj pre iné mestá, ktoré majú ambície o titul zabojovať, a to nielen na Slovensku,” uzavrel Ferenčák.

Prijali sme vlajku a zapálili oheň športu

Slávnostné otvorenie prebehlo v pondelok 31. januára na Hlavnom námestí za účasti primátora mesta Jána Ferenčáka, ktorý prevzal oficiálnu vlajku mesta od komisárky ACES Europe Andrey Junger.

Podujatia sa zúčastnili poslanci mestského zastupiteľstva, prezident a členovia Mestského športového klubu a ďalší hostia. Kežmarok získal titul v kategórii do 25-tisíc obyvateľov.

Slávnostné otvorenie sa začalo behom štyroch športových nadšencov z reprezentujúcich rôzne vekové kategórie Kežmarčanov, ktorí niesli vlajku Európskeho mesta športu pre rok 2022. Komisárka ACES Europe Andrea Junger ju na pódiu slávnostne odovzdala primátorovi Jánovi Ferenčákovi, ktorý následne zapálil športový oheň. Fakľu s ohňom si prevzal z rúk lukostrelca Vladimíra Majerčáka, reprezenta Slovenska na paralympiáde a predsedu kežmarského lukostreleckého klubu, najväčšieho na Slovensku.

Kežmarok, mesto s bohatou športovou históriou a úspechmi, dlhodobo vytvára vhodné podmienky pre rekreačný a výkonnostný šport. Hlavným cieľom pre tento rok je uskutočnenie rôznych športových akcií a rozhýbanie nielen jeho obyvateľov, ale aj všetkých návštevníkov a hostí.

„Kežmarčania majú chuť športovať, robiť niečo pre svoje zdravie a my ich v tom chceme podporiť. V pláne máme množstvo zaujímavých aktivít. Menších aj väčších, a dúfame, že verejnosť ich naplno využije. Viac sa povenujeme aj vzdelávaniu o zdravej výžive a zdravom životnom štýle. Byť Európskym mestom športu nie je pre nás len o vrcholovom športe, ale o aktívnom pohybe všetkých ľudí bez rozdielu – mladých, seniorov, detí či zdravotne znevýhodnených. A práve šport nám dáva príležitosť ukázať, ako prežiť život plnohodnotne,” uviedol Ján Ferenčák.

Okrem zviditeľnenia na medzinárodnom športovom poli majú držitelia titulu, o ktorého udelení rozhoduje Asociácia európskych miest športu pri Európskej únii (ACES Europe), otvorenejšiu cestu pri snahe získať financie z eurofondov. „Mesto Kežmarok sa medzinárodne zviditeľní a môže získať vyššiu podporu pre šport zo štátneho aj privátneho sektora v ekonomickom zmysle. Bude súčasťou najväčšej siete ocenených miest v oblasti športu v Európe, s ktorými si môže zdieľať skúsenosti. Ponúka to možnosť vytvárania bilaterálnych dohôd a spoluprác medzi ocenenými mestami s možnosťou participovať v rôznych európskych grantoch. Kežmarčania tiež budú súčasťou športových kongresov a konferencií, ktoré ročne organizujeme,” priblížila Andrea Junger, jedna z deviatich kmeňových členov ACES Europe.

Sprievodnou aktivitou v rámci otvorenia Európskeho mesta športu bole v stredu 2.februára o 18.30 hod. premietanie filmu Premena v kine Iskra spojené s diskusiou s trénerom a tvorcom snímky Matúšom Špirkom. Vstup je voľný.

Jedným z cieľov samosprávy je tento rok prioritne použiť finančné prostriedky, ktoré sú prerozdelené v rôznych rozpočtových kapitolách, na podporu športových aktivít v meste a na obnovu športovísk. Týka sa to profesionálneho aj amatérskeho športu.

V januári sa začalo s rekonštrukciou telocvične v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka. Úlohou projektu je vytvoriť optimálne podmienky na organizáciu športových súťaží na celoštátnej úrovni v karate, stolnom tenise, športovom tanci či lukostreľbe. Celkový rozpočet je vo výške takmer 351.000 eur, z čoho schválená dotácia tvorí sumu 175 486,12 eur.

Samospráva tiež podala projekt na rekonštrukciu športového zázemia futbalového štadióna v rozpočte 66 531,61 eur, pričom spolufinancovanie mesta je 25 percent. V pláne je aj výstavba nového detského ihriska, tartanovej dráhy a príprava podkladov na vybudovanie nového futbalového štadióna.

Začiatkom februára mesto Kežmarok spúšťa vlastné podcasty, v ktorých bude informovať o aktuálnom dianí a sprostredkovávať rozhovory so zaujímavými osobnosťami nielen zo sveta športu.

Barbora Sosková, Ondrej Miškovič

foto: Matej Vernarský