Aktuality

Grafity sú problémom posledných desaťročí vo všetkých mestách

10

V septembri sa objavili grafity aj na kežmarských chrámoch, mestských či súkromných stavbách. Jednou z hlavných úloh mestskej polície je chrániť verejný ako aj súkromný majetok.

Sprejeri častokrát na jednej strane hľadajú plochy, kde by sa realizovali, na druhej strane najmä deti vo veku od 12 rokov aplikujú tzv. tagy – podpisy, na rôzne miesta, ako sú múry či mosty. Vzhľadom na to, že v meste Kežmarok je veľa historických budov, tak častokrát bývajú poškodené aj tieto vzácne historické dominanty. Grafity nikdy úplne nevymiznú, nakoľko vždy sa nájdu jedinci, ktorí nedokážu rešpektovať žiadne pravidlá. Ide o vandalizmus, ktorý je súčasťou životného štýlu  jedinca.

Skupiny sprejerov

Pri grafitoch sa stretávame s dvomi skupinami sprejerov, kde jednou z nich sú náhodní sprejeri, ktorí sa náhodne dostanú k spreju a následne farbou postriekajú náhodné budovy či zariadenia. Druhou skupinou sú sprejeri, ktorí majú vlastný rukopis a títo vytvárajú nápisy – kresby po celom meste. U obidvoch skupín však platí, že škody ktoré sprejeri napáchajú sa dajú ťažko spočítať. Často ide o deti, ktoré si takto vybíjajú svoju frustráciu a chcú sa vo svojej komunite ukázať, že niečo znamenajú a že niečo dokážu. Je to pre nich určitý druh adrenalínu, potrebu odreagovať sa,  alebo to robia iba tak pre vlastné potešenie.

Trestný čin poškodzovania cudzej veci

Je potrebné si uvedomiť, že vytvorením grafity dochádza k spáchaniu trestného činu poškodzovania cudzej veci, ktorého skutkovou podstatou je poškodenie cudzej veci tým, že ju niekto postrieka, pomaľuje, popíše farbou alebo inou látkou a to bez ohľadu na výšku spôsobenej škody. Za tento trestný čin hrozia páchateľovi vysoké peňažné tresty aj trest odňatia slobody až na jeden rok. Významným pomocníkom pri odhaľovaní páchateľov tejto trestnej činnosti v meste Kežmarok je mestský kamerový systém, ktorý svojím pôsobením čiastočne chráni hlavne historické budovy a národné kultúrne pamiatky v meste. Mestská polícia zároveň plánuje v rámci preventívnych aktivít na školách aktívnu prácu s mládežou, kde im na prednáškach bude podrobne vysvetlený rozdiel medzi umením grafity a poškodzovaním cudzieho majetku, ale aj diskusie o ochrane kultúrnych pamiatok a verejného majetku. Zároveň bude mestská polícia aktívne spolupracovať s občanmi za účelom identifikácie a usvedčenia sprejerov, aby táto nelegálna činnosť bola v čo najväčšej miere eliminovaná.

plk. Mgr. Štefan Šipula, náčelník mestskej polície, foto: Dominik Petrík