Aktuality

Jazierko v materskej škole vďaka projektu

29

Materská škola Cintorínska 3 je svojou polohou a dostupnosťou výborne situovaná v strede mesta, a napriek tomu disponuje krásnym a viacúčelovým školským dvorom. Jeho súčasťou je dostatočná trávnatá plocha na pohybové hry a sú v nej umiestnené preliezky či asfaltová plocha na športové aktivity a súťaže.
Vieme, modernizácia a udržiavanie takého prostredia si vyžaduje nemalé finančné náklady, a tak sa často naša materská škola zapája do rôznych projektov na skrášlenie a spríjemnenie prostredia, v ktorom naše deti vyrastajú a trávia väčšiu časť dňa. Tak to bolo aj v auguste 2021, keď sme sa na základe dlhoročnej snahy našej materskej školy ako člena Zelenej školy a sponzora firmy Dedoles o z zvyšovaní ekologického povedomia už u detí predškolského veku zapojili do projektu organizovaného občianskym združením CCEV Živica. Na základe projektu Jazierko, ktorý sme predstavili a plánovali už dávnejšie, sme na jeho realizáciu získali grant v hodnote 2 000 eur. Boli sme vybraní spomedzi 60 projektov z celého Slovenska, kde si nakoniec našlo prostriedky na realizáciu 8 základných a materských škôl. Naším cieľom bude na školskom dvore pre deti i jeho návštevníkov vytvoriť priestor s vodnou plochou, ktorá bude počas horúčav poskytovať deťom nielen osvieženie v podobe fontánky, ale aj možnosť priamo sa zúčastňovať na jeho výstavbe, ďalej výsadbe bylinkovej časti záhradky na vyvýšenom záhone a priamo pozorovať ich rast. Liečivé bylinky sa budú počas celého roka využívať v spolupráci so školskou jedálňou pri príprave nátierok a čajov. Našou najdôležitejšou úlohou však bude využívať dažďovú vodu na dopĺňanie jazierka s dekoračnými rastlinami a zalievanie všetkej zelene. Zároveň bude v okolí jazierka umiestnená oddychová zóna na sedenie.
Slávnostný výkop jazierka sa konal 9. mája a pokračujeme v jeho realizácií. Predbežné ukončenie projektu plánujeme koncom júna so slávnostným otvorením. Veríme, že návštevníkom, no najmä našim deťom vytvoríme krásne prírodné prostredie, a tým prehĺbime ich kladný vzťah k prírode.
Slávka Jezerčáková