Aktuality

Kežmarok a okolie čoskoro predstavíme v krátkom filmovom dokumente

hrad

Mesto Kežmarok a okres Kežmarok sú nevyčerpateľnou studnicou kultúrnych-historických a prírodných zaujímavostí, ktoré je potrebné zachovávať a odovzdať potomkom ako naše vzácne dedičstvo.

Dokumentárny film je jednou z možností, ako zachytiť kultúrne pamiatky a prírodné atraktivity v danej dobe, je vyjadrením túžby udržať ich odkaz pre budúce generácie a návštevníkov.

Vo filme budú zachytené aj súčasné kultúrne podujatia, udalosti a celková atmosféra regiónu.

Na základe zmluvy  č.526/2022/OPR s Prešovským samosprávnym krajom získala Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny finančnú podporu  vo výške 4 000 € na realizáciu projektu Dokumentárny film o kultúrno-historicko-prírodnom dedičstve mesta Kežmarok a okolia. Hodnota celého diela je 20 000 €, z toho 16 000 € bude financovať organizácia z vlastných zdrojov. Dĺžka trvania filmu je cca 15 minút, dodávateľom diela je spoločnosť Oto Vojtičko Otto Quelle z Kežmarku.

Cieľom projektu bolo získať nástroj, ktorý bude vzdelávacím informačným zdrojom, ale aj vhodným marketingovým nástrojom pre potreby cestovného ruchu. Dokumentárny film po jeho plánovanom ukončení v októbri 2022 poskytne organizácia bezplatne školám, vzdelávacím a kultúrnym inštitúciám a organizáciám v oblasti turizmu.

Gabriela Bodnárová,

výkonná riaditeľka OOCR Tatry Spiš Pieniny