Aktuality

Kežmarok podporí rodičov novonarodených detí finančným príspevkom

01

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schválilo v roku 2022 obnovu tradície uvítavania novorodených obyvateľov mesta. Rodičom dieťaťa bol odsúhlasený aj jednorazový finančný príspevok.

V piatok 22. apríla prijal primátor Ján Ferenčák v obradnej sieni Mestského úradu Kežmarok rodičov prvých deviatich Kežmarčanov narodených v tomto roku. Obnoveniu tradície slávnostných prijatí predchádzalo schválenie finančného príspevku.

„Narodenie dieťaťa je pre každého rodiča veľkou udalosťou plnou radosti. Mesto chce tento výnimočný dar pre každú rodinu osláviť spolu s rodičmi a zároveň im poskytnúť jednorazový príspevok v hodnote 100 eur ako finančnú podporu mladých rodín v tejto neľahkej dobe,“ vyjadril sa primátor mesta Ján Ferenčák.

Podmienkou príspevku je trvalý pobyt dieťaťa v meste Kežmarok. Nariadenie myslelo i na prípadné narodenie dvojičiek. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok bude poskytnutý na každé dieťa. Oprávnenej uvedenej osobe bude vyplatený príspevok hotovostne v pokladni Mestského úradu Kežmarok po predložení symbolického šeku odovzdaného pri slávnostnom prijatí novonarodených detí. V prípade, ak sa rodič nebude môcť osobne zúčastniť prijatia, príspevok mu bude vyplatený na základe Žiadosti o vyplatenie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa. Žiadosť možno podať poštou, osobne do podateľne Mestského úradu Kežmarok alebo zaslaním do elektronickej schránky mesta Kežmarok na portáli ÚPVS. Požiadať o vyplatenie príspevku na dieťa je možné do šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

Prvými prijatými deťmi tohto roka boli: Agáta Šromovská, Timotej Zakucia, Miriama Pompová, Latasha Bednarčíková, Pavol Garstka, Adam Braťka, Alexander Ťapaj, Kiara Kočišová a Noel Olejár. Po zápise rodičov do kroniky mesta im primátor odovzdal darčekové balíčky a symbolický šek na 100 eur. Radnica plánuje pokračovať v tradícii prijímania novorodencov a budovaniu rodinných a priateľských vzťahov v meste.

 

PhDr. Mgr. Ondrej Miškovič, LL.M.

úsek komunikácie a propagácie

Galéria