Aktuality

Kežmarok ponesie významné prvenstvo na európskej úrovni

fdsdf

Mesto Kežmarok bolo ocenené ako The Best European Town of Sport 2022. Prestížny titul si zástupcovia mesta boli prevziať na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli.

V utorok 6. decembra 2022 sa primátor Ján Ferenčák spolu s poslancami mestského zastupiteľstva Milanom Glevaňákom, Jankou Gantnerovou a Jaroslavom Božoňom zúčastnili slávnostného odovzdávania cien, na ktorom si z rúk zástupcov Asociácie európskych miest športu pri Európskej únii (ACES Europe) osobne prevzali zlatú vlajku určenú pre najlepšie európske mesto športu.

“Keď sme začiatkom tohto roka získali cenu Európske mesto športu 2022, ktoré Kežmarku udelila hodnotiaca komisia ACES Europe, sľúbili sme, že rozhýbeme celé mesto. Išlo do toho veľa úsilia, no stálo to za to. Pohyb totiž patrí k intervenujúcim činiteľom zdravia, ktorý sa nedá ničím kompenzovať. Byť ohodnotení ako najlepší medzi ostatnými európskymi mestami je pre nás skutočne veľkou poctou,” uviedol Ján Ferenčák.

Kežmarok sa oficiálne stal najlepším európskym mestom športu roku 2022 v kategórii do 25-tisíc obyvateľov a je vôbec prvým slovenským mestom, ktoré takýto titul získalo. Od januára do decembra sa tu konalo 250 športovo-pohybových aktivít, do ktorých sa zapojilo viac ako 8000 obyvateľov a návštevníkov mesta, z toho cez 4000 detí, 300 seniorov, 160 obyvateľov so zdravotným znevýhodnením a 9900 dobrovoľníkov a divákov.

“Kežmarok zvíťazil v silnom konkurenčnom boji medzi ostatnými európskymi mestami. Tento najprestížnejší titul udeľujeme mestám za uplynulý rok ich športového pôsobenia na mape Európy. Kežmarok podľa nás dosiahol neuveriteľný progres nielen v dobudovaní športovej infraštruktúry v rámci svojoch možností, no predovšetkým v zapojení širokej populácie do realizácie pohybovej aktivity. Je úžasným príkladom toho, ako vie mesto motivovať svojich obyvateľov k pohybu vytvorením vhodných podmienok,” priblížila ocenenie členka predstavenstva asociácie a hodnotiacej komisie ACES Europe Andrea Junger.

Nezisková organizácia ACES Europe udeľuje tituly od roku 2001 v desiatich kategóriách – svetové, európske a americké hlavné mesto, región, mesto, ostrov, rezort, komunita, mesto športu, športová a zdravá spoločnosť. Hlavným cieľom je oceniť význam športu v danom meste či komunite a podporiť jeho ďalší rozvoj v športovej oblasti. Oceňovanie za účasti zástupcov UNESCO a Európskeho parlamentu sa koná každoročne v Bruseli.

Mgr. Barbora Sosková
vedúca odd. kultúry, komunikácie a propagácie