Aktuality

Kežmarok ušetril v minulom roku viac ako 980-tisíc eur

288621632_1708568029477057_3282582667777666805_n

Ušetrené financie v sume 985 163,37 eur by chcelo mesto Kežmarok použiť na ďalší rozvoj mesta.

Prebytok hospodárenia bol súčasťou záverečného účtu mesta, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom zasadnutí. Samospráva ich plánuje využiť na financovanie nových investičných projektov v oblastiach mestskej infraštruktúry, školstva, rozvoja športu či rekonštrukcie historických i mestských budov. Medzi nimi je ukončenie výstavby kompostárne, Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, rekonštrukcia reduty a prestavba mestskej tržnice na regionálnu, ktorých odovzdanie k užívaniu je naplánované na najbližšie mesiace.

 „Napriek ťažkej dobe, ktorej sme čelili v minulom roku, máme mesto nastavené ekonomicky zdravo a máme reálne finančné zdroje, ktoré môžeme posúvať ďalej. Financie, ktoré sa nám podarilo ušetriť vďaka zvýšenej efektivite vo fungovaní samosprávy a prijatým opatreniam, hoci niekedy veľmi ťažkým, ale vždy v prospech občana, by sme chceli využiť na rozvojové projekty mesta a v prospech skvalitnenia života všetkých Kežmarčanov,“ uviedol primátor mesta Ján Ferenčák.

Finančnú rezervu samospráva vytvorila napriek obmedzeniam súvisiacim s pandémiou zapríčinenou koronavírusom COVID-19 či rastom spotreby a cien energií a pohonných hmôt. Kapitálové výdavky boli v roku 2021 spolu 7 863 864,79 eur.

Kežmarok sa aj v budúcnosti plánuje zameriavať na podporu rozvoja konkurencieschonosti, podporu inovácií a cestovného ruchu, zlepšenie ekosystémových služieb a na celkový rozvoj kvality života obyvateľov mesta.

Mgr. Barbora Sosková
tlačová hovorkyňa