Aktuality

Kežmarská informačná kancelária v očakávaní návratu turistov po pandémií

13_nahrada02

Komplexné informácie pre turistov a návštevníkov nášho mesta poskytuje Kežmarská informačná kancelária (KIA) na Hlavnom námestí 64. S akými netradičnými vecami sa za svoju 12 ročnú prácu v nej stretol Marek Kollár sa dozviete v článku.

Bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne, Noviny Kežmarok, predaj lístkov na kultúrne podujatia organizované kultúrnym strediskom, či aktualizácia informačných tabúľ v meste. To je výber najčastejších úloh informačnej kancelárie.

Otázky návštevníkov KIA vedia byť i netradičné. Ako napríklad: Ak sa splavíme dole Dunajcom, tak či sa dá aj nahor? Drevený artikulárny kostol je zatvorený? Lebo na dverách turisti videli pavučiny. „Keď bol revival Beatles, tak si boli niekoľkí fanúšikovia kúpiť vstupenky a v momente keď zistili, že to nehrajú ozajstní Beatles, tak to odmietli. Bežne nám tu chodia platiť za televízne služby, mobilných operátorov, alebo si nechať zaviesť káblovku,“ povedal s úsmevom Marek Kollár z KIA.

Spolupráca v regióne

Informačné agentúry a kancelárie propagujú náš región, mesto a služby. Turista tak veľakrát v regióne ostane, pretože program je pod Tatrami a v okolí nášho mesta naozaj bohatý. Spolupráca medzi regionálnymi informačnými kanceláriami je preto veľmi dôležitá. „Stretávame sa, vymieňame si regionálne informácie o novinkách, službách, produktoch. Tak, aby sa vytvorila informačná sieť pre turistov v celom regióne. Aby sme vedeli turistu udržať v regióne čo najdlhšie. Vymieňame si propagačné materiály, chodíme na spoločné turistické podujatia. V sezóne sme v neustálom kontakte a aj niekoľkokrát denne si voláme a píšeme,“ povedal Kollár a zároveň podotkol, že často mávajú turistov, ktorí navštívia kežmarskú informačnú agentúru každé poobedie, aby si s nimi naplánovali každý deň.  „Opakovane si chvália, že sa dozvedia informácie, ktoré sa z internetu a materiálov nedozvedeli. Predsa len, miestny občan je miestny a pozná aj tie menej navštevované, ale mnohokrát rovnako zaujímavé miesta,“ povedal Kollár.

Výmenu informácií a skúsenosti podporuje hlavne účasť na veľtrhoch cestovného ruchu, kde sa pracovníci informačných kancelárií vzdelávajú o nových možnostiach, nadväzujú nové spolupráce a zbierajú materiály pre nasledujúcu sezónu. V spolupráci s OOCR Tatry Spiš Pieniny sa mesto Kežmarok zúčastňuje niekoľkých zaujímavých veľtrhov po celej Európe.

Výstavná činnosť domácich umelcov

Popri informáciách o regióne propaguje KIA aj výstavnú sieň a keďže je hneď vedľa informačnej agentúry, veľakrát ju turisti aj navštívia podľa Kollára. „Viem to tak, že tam chodím do 12.00 hod. otvárať dvere, keďže aktívna služba sa vo výstavnej sieni začína práve od 12.00 hod. Taktiež je veľmi výhodné, že výstavná sieň dokáže čiastkovo zastúpiť aj informačnú agentúru. Nachádzajú sa v nej propagačné materiály a v sieni pracuje miestna občianka, ktorá taktiež dokáže poskytnúť základné informácie o regióne. Využívame to napríklad v čase neprítomnosti ako sú stretnutia, veľtrhy, alebo prestávka na obed,“ povedal Kollár.

V zadnej časti traktu knižnice nachádzame Babičkinu izbu a je prakticky pred turistami ukrytá. KIA slúži ako križovatka pre usmernenie toku turistov na miesta, ktoré pokryjú  ich potreby, alebo voľnočasové aktivity.

Plány na letnú sezónu v Kežmarku

Keď sa oteplí, plánuje Marek Kollár pred informačnou agentúrou nainštalovať najväčší kravský zvonec, ktorý príjemne dotvorí kolorit mesta a zároveň pritiahne turistov do informačnej agentúry či výstavnej siene alebo spomínanej Babičkinej izby. „Za realizáciu zvona a taktiež knižničnej búdky chceme vyjadriť vďaku mestu, že sa tieto miniprojekty podarili. Knižničná búdka je nainštalovaná a prebieha v nej veľmi aktívna výmena kníh. Taktiež v nej sú umiestnené propagačné materiály, takže turisti sa k nim a k informáciám o meste a regióne vedia dostať, aj keď sú sieň a agentúra zatvorené,“ povedal Kollár.

Novinkou budúcej letnej turistickej sezóny by tiež mohli byť kultúrne aktivity, avšak tie budú závisieť od pandemickej situácie. V pláne je napríklad mestský hlásnik, alebo minútové divadlo v podobe dvoch až troch  umelcov predvádzajúcich krátke historické scénky po meste, slúžiacich ako sprievodcov.

Ondrej Miškovič