Aktuality

Kežmarská nemocnica ponúka nové typy operačných výkonov

1. JZS Kežmarok

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok, člen skupiny AGEL, ponúka nové typy operačných zákrokov v odbore chirurgia, ortopédia a traumatológia. Koncom februára prevzal primariát Oddelenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Martin Novotný, MPH, ktorého odborné pôsobenie rozšíri ponuku operačných výkonov. V kežmarskej nemocnici je tak možnosť okrem operácie  hernie otvoreným prístupom, aj  laparoskopicky,  s použitím sieťky.

 

„S príchodom novej odbornej posily rozširujeme v našej nemocnici ponuku operačných zákrokov. Ku každému pacientovi pristupujeme individuálne, využívame moderné vybavenie a pracujeme so skúseným tímom viacerých (aj externých) odborníkov. Našim pacientom zaručujeme komplexnú starostlivosť od prvého kontaktu až do ukončenia liečby,“ informuje námestíčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť a zároveň primárka centrálnych operačných sál MUDr. Lýdia Wikarská.

Nemocnica ponúka operačné zákroky z viacerých odborov, a to z chirurgie, traumatológie, ortopédie a otorinolaryngológie. „Niektoré z nových zákrokov už máme úspešne za sebou. Jedným z absolvovaných zákrokov je napríklad laparoskopická operácia hernie. Pracujeme na operačných výkonoch podľa medicíny založenej na dôkazoch a aktuálnych doporučení odborných spoločností. Neustále sa snažíme v operatíve napredovať a  sledovať rôzne novodobé a efektívne trendy. V prípade záujmu ponúkame po individuálnej konzultácii aj menej časté operačné výkony,“ hovorí primár oddelenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Martin Novotný, MPH.

Na oddelení jednodňovej zdravotnej starostlivosti kežmarskej nemocnice pracuje tím skúsených a erudovaných chirurgov. „Som hrdý a vďačný, že môžem byť primárom tohto oddelenia. Vykonávame široké spektrum operácií. Výhodou je krátky pobyt v nemocnici a skorý návrat do normálneho života. Každý lekár je vysoko erudovaný, atestovaný a profesionál vo svojom odbore,“ opisuje primár Novotný.

Chirurg vykonáva operácie, na ktoré sa špecializuje. Pacient je teda v rukách odborníka na daný typ výkonu. Je to rozdiel oproti tzv. “klasickej” chirurgii, kde sa musia učiť aj mladí, neskúsení lekári. „Som rád, že sa nám podarilo rozšíriť spektrum operačných výkonov o žiadaný typ laparoskopickej operácie hernií, ľudovo nazývanej aj pruh. Okrem toho dokážeme vykonať aj iné operačné výkony laparoskopickou metódou, ktoré sú indikované. Z troch malých otvorov na koži dokážeme pomocou kamery a špeciálnych laparoskopických inštrumentov prehliadnuť celú dutinu brušnú a vykonať v nej zákroky. Prvé operácie už máme úspešne za sebou. Spolu s celým tímom jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa radi ujmeme každého pacienta, ktorý potrebuje našu pomoc,“ dodáva primár oddelenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti, MUDr. Martin Novotný, MPH.

Ponúkané typy výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok, člen skupiny AGEL:

 

Chirurgia:

Laparoskopická operácia inquinálnej hernie metódou TAPP

Laparoskopická operácia umbilikálnej hernie metódou IPOM

Operácie hernií otvoreným prístupom

Laparoskopická revízia a adheziolýza dutiny brušnej s odobratím histologických vzoriek v indikovaných prípadoch

Operácia varixov dolných končatín

Operácia zhubných a nezhubných nádorov kože a podkožia s histologickým vyšetrením

Operácia fisúry konečníka

Operácia hemoroidov moderným spôsobom

Operácie vrastených nechtov

Ortopédia a traumatológia:

Artroskopia kolenného kĺbu

Artroskopia kolenného kĺbu + plastika predného skríženého väzu, ošetrenie meniskov, poškodených chrupaviek

Artroskopia ramenného kĺbu

Operácia syndrómu karpálneho tunela

Operácia lupkavého prsta

Operácia Dupuytrenovej kontraktúry

Operácia AC luxácie

Operácia hallux valgus (vybočený palec)

Operačná extrakcia osteosyntetického materiálu

Operácia ruptúry Achillovej šľachy

V prípade záujmu individuálnej konzultácie môžete kontaktovať:

e-mail: jzs@nemocnicakezmarok.sk

tel.: 052/4512246, 052/4512247

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková

hovorkyňa skupiny AGEL SK

martina.pavlikova@agel.sk

+421 911 169 377