Aktuality

Kežmarskí zdravotníci sa zúčastnili XXI. Slovenského geriatrického kongresu

1. ger.kongres

Vo Vysokých Tatrách sa 5.– 9. septembra konal XXI. Slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra bola spoluorganizátorom a jej zamestnanci mali na konferencii aj aktívnu účasť. Na konferencii odznelo viac ako 30 odborných prednášok. 

Hotel PATRIA Štrbské Pleso hostil 5. – 7. septembra XXI. Slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou. Organizátormi podujatia boli Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť, Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava a Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok. Na geriatrickom kongrese odznelo viac ako 30 odborných prednášok a hlavnou témou tohto ročníka bola Komplexná liečba seniorov v postkovidovom období.

„Na kongrese sme privítali viacerých hostí a vedecké kapacity, ktoré sa predstavili so svojimi prednáškami. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj riaditeľ kežmarskej nemocnice Ing. František Lešundák, ktorý hostí privítal a poprial im príjemné strávenie pobytu vo Vysokých Tatrách a veľa nových užitočných odborných informácií. Úvodné slovo patrilo Prof. MUDr. Silvestrovi Krčmérymu, CSc., prezidentovi Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti,“ približuje MUDr. Peter Bárta, primár Oddelenia dlhodobo chorých kežmarskej nemocnice a člen organizačného výboru kongresu.

Kežmarská nemocnica prispela do programu kongresu 2 prednáškami (PhDr. Júlia Pitoňáková v sekcii Geriatrické ošetrovateľstvo a MUDr. Peter Bárta s prednáškou o skúsenostiach s kanisterapiou na ODCH). „Veľmi pekne ďakujem vedúcim sestrám, ktoré pomáhali pri registrácii účastníkov konferencie,“ dodáva MUDr. Peter Bárta. V záverečnej reči poďakoval kežmarskej nemocnici aj prezident SGGS prof. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

martina.pavlikova@agel.sk

+421 911 169 377