Aktuality

Očakávaná rekonštrukcia kežmarského gymnázia

30

Prešovský samosprávny kraj chce riešiť nevyhovujúci stav školských budov v Kežmarku. Aktuálne pripravuje revitalizáciu Gymnázia P. O. Hviezdoslava a v jeho areáli i prístavbu pre Školu umeleckého priemyslu.

História gymnázia

Gymnázium sídli v historickej budove, ktorá bola postavená kvôli nedostatočnej kapacite pôvodného kežmarského lýcea. Chýbala tam napríklad kresliareň a telocvičňa. Budova bola v roku 1893 vysvätená a otvorená. Neskôr nasledovali ďalšie dostavby. Dnes patrí Evanjelickej cirkvi a je v zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenska.

Nezabudnuteľní profesori

Nezastupiteľnú úlohu vo vzdelávaní má pedagogický zbor. V minulom čísle sme predstavili život a činnosť Mikuláša Kolesára, jedného z bývalých pedagógov. „Stál aj pri zrode prvého lyžiarskeho gymnázia v Československu. V roku 1973 sa zrodila myšlienka, na základe ktorej bola delegácia v zložení Mikuláš Kolesár, Michal Šoltýs a Kamil Povrazník na exkurzii v gymnáziu v rakúskom Schladmingu. Následne boli uskutočnené rokovania na úrovni ministerstva školstva, kultúry a športu. Tak sa podarilo v školskom roku 1974/75 otvoriť prvú triedu lyžiarskeho gymnázia na Gymnáziu P. O. H v Kežmarku. Aj táto realizácia novátorskej myšlienky dokazovala akčnosť pána Mikuláša Kolesára; pri výchove budúcich generácií vedel skĺbiť aj vzdelávanie so športom, čím nadväzoval na bohatú históriu kežmarského gymnázia,“ podelila sa so svojou spomienkou bývalá žiačka Jana Gantnerová, rodená Šoltýsová.

Školský rok 2021/2022

Prvý polrok školského roka 2021/2022 prebehol podľa riaditeľky štandardne. „Učili sme sa prezenčne. Od 13. decembra sme na základe rozhodnutia ministra školstva prešli na dištančnú výučbu a po skúsenostiach z minulého školského roka bol prechod bezproblémový. Žiaci aj učitelia túto formu zvládajú. V minulosti sme si tento spôsob vyskúšali a tak sme si ho nastavili tak, aby učenie a všetko s tým súvisiace malo zmysel. Museli sme oželieť niekoľko spoločných tradičných aktivít. Nahradili sme ich však inými a všetci sme sa museli prispôsobiť,“ povedala riaditeľka gymnázia Mihóková.

Študentom sa tak zmenil spôsob a forma vyučovacej hodiny. „Chýba nám, učiteľom a aj žiakom, okamžitá spätná väzba, ktorá vie posunúť a nasmerovať vyučovaciu hodinu rôzne. Žiaci musia viac pracovať samostatne. Učitelia strávia oveľa viac času prípravou a vyhodnotením vyučovacej hodiny,“ hovorí z praxe riaditeľka a dodáva: „Myslím, že súčasná doba nás naučila akosi dlhodobo neplánovať. Radi by sme pokračovali v prezenčnom vyučovaní so všetkým, čo sme si naplánovali a zrealizovali všetky spoločné školské aktivity. Ak to situácia neumožní, tak vymyslíme niečo iné.“

Príprava a samotná realizácia rekonštrukcie doteraz stagnuje a zmeny sa terajší maturanti ešte nedočkali.

Patrícia Rozgonyiová