Aktuality

Oddelenie dlhodobo chorých kežmarskej nemocnice má profesionálny rehabilitačný tím

1. odch rehabka

Oddelenie dlhodobo chorých Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL, má k dispozícii tím rehabilitačných pracovníkov pod vedením atestovanej lekárky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie MUDr. Jany Galkovej. Oddelenie má aj masérsku a rehabilitačnú miestnosť s potrebným materiálno-technickým vybavením. Okrem poskytovania rehabilitácie v týchto miestnostiach je starostlivosť poskytovaná aj pri lôžku pacienta. Zdravotníci sa tešia z pokrokov, ktoré pacienti vďaka rehabilitácii preukazujú.

Oddelenie dlhodobo chorých kežmarskej nemocnice má k dispozícii kompletný a profesionálny tím rehabilitačných pracovníkov. „MUDr. Jana Galková je atestovaná lekárka v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Realizuje konziliárne vyšetrenia, vďaka ktorým je indikovaná a následne poskytovaná zdravotná starostlivosť. Individuálne vyhodnocuje a prispôsobuje potreby každého pacienta,“ približuje MUDr. Ingrid Dzurňáková, primárka Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnice AGEL Levoča, ktorá je garantom rehabilitačného programu.

„S kompletným personálnym zastúpením poskytujeme komplexnú fyzioterapeutickú starostlivosť na lôžkovom oddelení. Zaoberáme sa najmä mobilizáciou a vertikalizáciou pacientov, vykonávame široké spektrum rehabilitačnej starostlivosti pri poruchách pohybového aparátu vrátane špeciálneho preventívneho a liečebného polohovania,“ uvádza lekárka fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Jana Galková. Rehabilitačná činnosť sa týka najmä neurologických, traumatologických, geriatrických, ortopedických a neurochirurgických pacientov. „Okrem oddelenia dlhodobo chorých úzko spolupracujeme aj s ostatnými oddeleniami nemocnice. V prípade, že pacienti iných pracovísk potrebujú našu starostlivosť, po dohode s kolegami poskytujeme fyzioterapeutické zdravotné služby aj na internom oddelení, oddelení jednodňovej zdravotnej starostlivosti či oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny,“ dopĺňa fyziatrička MUDr. Galková.

Oddelenie dlhodobo chorých má k dispozícii masérsku a rehabilitačnú miestnosť s potrebným materiálno-technickým vybavením. Okrem poskytovania rehabilitácie v týchto miestnostiach je starostlivosť poskytovaná aj pri lôžku pacienta. „Na základe indikácie ošetrujúceho lekára pre pacienta zostavujeme jeho individuálny rehabilitačný plán, ktorého plnenie zabezpečuje fyzioterapeutka Bc. Jana Kováčová a masérky Dagmar Kovalčíková a Martina Skybjaková. Práca medzi jednotlivými členmi fyzioterapeutického tímu je úzko prepojená a funguje na vzájomnej spolupráci. Veľmi nás teší, keď u pacientov pozorujeme pokroky a aj po zopár cvičeniach vidieť u jednotlivcov progres,“ dodáva MUDr. Jana Galková.

„Aktuálnou novinkou sú aj antidekubitné  a rehabilitačné pomôcky, ktoré sme doplnili pre potreby hospitalizovaných pacientov na našom oddelení,“ uvádza Mgr. Simona Pavlíková, vedúca sestra oddelenia dlhodobo chorých. „O rehabilitáciu je veľký záujem. Pacienti sa chcú zapájať a po rehabilitačnej starostlivosti je veľký dopyt. Tešíme sa, že máme na oddelení tím profesionálov, ktorí sa starajú o rehabilitáciu našich pacientov,“ dodáva na záver primár Oddelenia dlhodobo chorých MUDr. Peter Bárta.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK