Aktuality

Ohňostroje a alkohol v januári opäť najčastejšími priestupkami

6

Drobné šarvátky, rušenie nočného pokoja, ležiace podnapité osoby a používanie pyrotechniky, to všetko museli riešiť príslušníci mestskej polície v januári.

Napriek prijatým protipandemickým opatreniam mestská polícia posilnila výkon služby počas silvestrovskej noci za účelom zabezpečenia verejného poriadku a bezpečnosti. Medzi najčastejšie riešené prípady patrilo rušenie nočného pokoja v bytových domoch, odpaľovanie zábavnej pyrotechniky a drobné nezhody v domácnostiach. Pri väčšine riešených prípadov hlavnú úlohu zohrával alkohol. Z pohľadu mestskej polície bol však tento prelom roku pokojnejší ako po iné roky a nezaznamenali sme žiadnu mimoriadnu udalosť či nejaké hromadné narušenie verejného poriadku.

Doma mu nik neotváral, potom zistil, že je v inom vchode

V súvislosti s nadmerným požitím alkoholu sme zaznamenali kuriózny prípad, keď sa muž domáhal vstupu do bytu, a to až tak, že poškodil vchodové dvere bytu, avšak tým, že bol značne pod vplyvom alkoholu, neuvedomil si, že sa nachádza vo vedľajšom vchode. Hliadka mestskej polície po zistení totožnosti odprevadila osobu do svojho bytu a majiteľka poškodených dverí bola poučená o možnosti podať oznámenie na mestskej polícií.

 

Nepodarený ohňostroj

Ďalším prípadom, ktorý by mal byť výstrahou pre všetkých, ktorí používajú zábavnú pyrotechniku, je novoročný ohňostroj medzi bytovými domami, kde nesprávnou manipuláciou došlo k prevráteniu škatule s pyrotechnikou a vystreľované svetlice poškodili fasádu obytného domu, čím bola majiteľovi spôsobená škoda vo výške 250 eur. K zisteniu páchateľov uvedeného skutku prispel aj mestský kamerový systém.

 

Štefan Šipula,

náčelník mestskej polície