Aktuality

Pandémia ovplyvnila remeselníkov a predajcov

32

Mesto sa pre platné nariadenia rozhodlo neorganizovať tradičné vianočné trhy. Situácia, kedy je znemožnený predaj a kontakt so zákazníkom, položila mnohých predajcov na kolená.

Vianočné trhy mali byť pre mnohých predajcov vrcholom sezóny, opak sa stal pravdou. Obľúbená udalosť sa pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu a lockdown neuskutočnila. Nachystané sviečky, čapice či rukavice, šperky, domáca kozmetika a iné výrobky stánkarov tak ostávajú v skladoch. Túto nepriaznivú situáciu môžu nájomcovia stánkov na zrušených vianočných trhoch aspoň sčasti zmeniť predajom svojich výrobkov prostredníctvo eshopov, prípadne cez sociálne siete.

„Množstvo našich známych, ktorých často stretávame na rôznych príležitostných podujatiach, muselo kvôli opatreniam a nedostatočnej pomoci ukončiť svoju činnosť a nájsť si nové zamestnanie. Ide o veľa šikovných a zručných remeselníkov, z ktorých niektorí sa už vôbec neplánujú vrátiť k svojmu remeslu. Vnímame to ako veľmi smutné, keďže takto prichádzame o veľké bohatstvo šírenia tradícií a remesiel. Iní, tak ako my, dokázali predošlú sezónu ako-tak prežiť a každý dúfa v zlepšenie. Malým svetielkom nádeje pre všetkých bola možnosť prezentovať svoju tvorbu aspoň na menších podujatiach,“ povedal zo skúsenosti kežmarský predajca Ivan Benčko.

V dnešnom období je niekedy veľmi ťažké plánovať ďalšiu činnosť, keďže ako sme si už zažili posledné roky, nevieme čo bude a aké opatrenia máme pre ďalšie sezóny očakávať. „Veríme, že sa situácia čoskoro ustáli a my budeme môcť fungovať ako pred pandémiou, stretávať sa opäť na rôznych jarmokoch a festivaloch a prezentovať tak našu tvorbu z CreativeArt z Kežmarku. Pozitívne ohlasy našich zákazníkov nás posúvajú vždy ďalej dopredu a to je dôvod, prečo po pandémii chceme v našej tvorbe pokračovať,“ vyjadril nádej Benčko.

Priaznivá epidemiologická situácia nám možno umožní toto leto uskutočniť 30. ročník festivalu Európskeho ľudového remesla.

Ondrej Miškovič