Aktuality

Ponuka podujatí Mestskej knižnice pre školy v školskom roku 2022/2023

kniha

Vážené pani učiteľky a páni učitelia,  aj v tomto školskom roku Vám ponúkame množstvo podujatí pre Vašich žiakov a študentov. Okrem uverejnených je stále možnosť dohodnúť sa aj na podujatí, ktoré síce v zozname nie je, ale obohatilo by Vaše vyučovanie.

 

Podujatia pre materské školy

 

Podujatia pre predškolákov: Knižnično-informačná príprava, Ježko Jožko nechce jesť, Grip. Had, ktorý chcel mať nohy, Na krídlach príbehov, Príbeh o dvoch jašteričkách a slnku

Podujatia pre 4 až 6-ročné deti: O osamelom mackovi, Krtko a Vianoce

Podujatia pre 5 až 7-ročné deti: Ja a pánko Hnev, Dominik a jeho zlozvyky, O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom, Čarovné slovíčka, etiketa slušného správania, Súrodenci spolupracujú, Športujú deti aj zvieratká

Podujatia pre základné školy

 

Podujatia pre každý ročník: Knižnično-informačná príprava

Podujatia pre prvákov: Slávnostný zápis žiakov 1. (2.) ročníka za čitateľov do knižnice, Magdaléna a psík z knižnice, Súrodenci spolupracujú

Podujatia pre prvákov a druhákov: Príbeh o dvoch jašteričkách a slnku, Na krídlach príbehov, Ježko Jožko nechce jesť, Grip. Had, ktorý chcel mať nohy, Ja a pánko Hnev, Dominik a jeho zlozvyky, O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom

Podujatie pre prvákov až tretiakov: Zberný dvor

Podujatie pre druhákov až tretiakov: Johannes Jensen má pocit, že je iný

Podujatie pre druhákov až štvrtákov: Soľ nad zlato

Podujatia pre tretiakov až štvrtákov: Králiček Kornel píše príbeh , Hávedník

Podujatie pre štvrtákov až piatakov: Zachráňme našu planétu

Podujatia pre šiestakov až ôsmakov: Od hieroglyfov ku kódom, Potulky po Spiši

Podujatia pre siedmakov až deviatakov: Mytologické zvery včera a dnes

Podujatia pre 9. ročníky základných škôl a pre stredné školy: Knižnično-informačná príprava, Listovanie v knihe Kežmarok – história a tradície – vydanej pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv, „Radšej knihu, ako drogy, si zober!“ – odporúčaná bibliografia s textovými a obrazovo-zvukovými ukážkami, Druhá svetová vojna očami Anny Frankovej – prezentácia a zážitkové čítanie.

Všetky podujatia je potrebné dohodnúť si dopredu a to osobne, emailom kniznicakk@gmail.com alebo kniznica@kezmarok.sk, alebo na telefónnych číslach 0524522545,  0940 604 119.

Jana Schönová