Aktuality

Pre Kežmarčanov je zberný dvor zadarmo

2

Občania Kežmarku môžu zadarmo odovzdať odpad v areáli Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok na Poľnej ulici 1.

Objemný odpad, biologický odpad, zmesový odpad, elektrospotrebiče, žiarivky a úsporné žiarivky, autobatérie, kovový šrot, vyseparované komodity, to všetko môžu na zbernom dvore od pondelka do piatku v čase od 8.00 do 16.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod. občania mesta donášať na zberný dvor.

Kontajnery sú určené na veľkoobjemný odpad, teda odpad, ktorý sa nezmestí do zberných nádob používaných na komunálny odpad. Vkladať doň by občania nemali biologický odpad a elektroniku. V prípade záujmu o umiestnenie kontajnera na inom mieste kontaktujte Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na telefónnom čísle 0905 280 286.

Harmonogram vývozu TKO

Rodinné domy

Párny týždeň

Pondelok: Slavkovská, Priekopa

Streda: Jakuba Kraya, Štúrova, Kukučínova, P. J. Šafárika, Kamenná baňa, J. Záborského, Jesenského, S. Tomášika, Kláštorná, Ľubická cesta, Trhovište, Hradská cesta, Hradný vrch, Strelnica, Pod lesom, Nižná brána č.2, Suchá hora, Gaštanová

Piatok: Nižná brána (objekt kasární)

 

Nepárny týždeň

Pondelok:  Pradiareň, Weinova, Gen. Štefánika

Streda: Poľná, Tehelňa , Biela voda, Pod traťou, Pri zastávke, Nad traťou, Rázusova, Komenského , Dávida Frölicha, Zochova, Michalská, Toporcerova, Nábrežná, Sihoť, Vyšný mlyn, Huncovská, Cintorínska, Krvavé pole, Mučeníkov, Dr. Fischera, Tatranská, J. Chalupku, I. Stodolu

 

Každý týždeň

Streda: Nová, Kostolné námestie, Fraňa Kráľa, Starý trh, MUDr. Alexandra, Hlavné námestie, Hradné námestie

Piatok: Baštová

 

Bytovky

Pondelok:  Priekopa, Severná, Pod lesom, Nižná brána, Možiarska, Petržalská, Košická, Weilburská, Lanškrounská, Levočská, Bardejovská, Továrenská, Baštová, Toporcerova, Záhradná, Huncovská, M. Lányho, Gen. Štefanika, Tvarožnianska, Južná, Ivana Stodolu, Obrancov mieru, K. Kuzmányho, Garbiarska

Piatok: Priekopa, Severná, Nižná brána, Pod lesom, Petržalská, Lanškrounská, Levočská, Bardejovská, Košická, Weilburská, Nad traťou, Továrenská, Baštová, Toporcerova, Záhradná, Huncovská, M. Lányho, Gen. Štefánika, Tvarožnianska, Južná, Obrancov mieru, Ivana Stodolu, K. Kuzmányho, Garbiarska, Možiarska

 

Ondrej Miškovič