Aktuality

Prioritou kežmarskej vysokej školy je otvorená komunikácia so študentmi

06

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave (VŠEM) otvorila v akademickom roku 2018/2019 miesto prvého kontaktu v Kežmarku, ktoré poskytuje konzultácie študentom z regiónu pod Tatrami.

 VŠEM podpísala s primátorom mesta Jánom Ferenčákom memorandum o spolupráci, na základe ktorého obe strany pripravujú a implementujú spoločné projektové aktivity, propagujú  svoje inštitúcie, organizujú výberové prednášky či konzultácie pre študentov a zamestnancov, zabezpečujú stáže študentom, organizujú vedecko-odborné a kultúrne podujatia s využitím ľudského, informačného a technického potenciálu. 1. júla 2022 sa v Kežmarku uskutočnili prvé promócie absolventov bakalárskeho štúdia VŠEM v Bratislave, na ktorých si svoje diplomy z rúk rektora VŠEM doc. Ing. Ľuboša Cibáka, PhD. MBA prevzalo viac ako 30 absolventov vysokoškolského štúdia. Pri tejto príležitosti sme sa ho opýtali, ako zaujať modernú generáciu a spraviť pre ňu vzdelávací proces atraktívnym.

„Generácia Z, do ktorej patrí väčšina našich študentov, je naozaj v mnohom iná. Či už na strane očakávaní, pretože táto generácia nechce formálne vzdelanie, nech už je akokoľvek kvalitné. Mladí ľudia od vysokej školy vyžadujú skôr miesto, kde si vytvoria svoju budúcnosť a čakajú, že sa im škola prispôsobí. Na jednej strane čítanie dlhých textov často nie je ich silnou stránkou a ak si chceme získať ich pozornosť, máme na to doslova len pár sekúnd. Dokonca aj hodnotu vzdelania vnímajú inak. Nie je jednoduché trafiť do očakávaní a predstáv súčasnej generácie študentov, považujeme to však za dôležité. Za posledný rok sa podarilo dialóg so študentami dostať na novú úroveň, keď aj študenti začínajú rozumieť tomu, že musia s nami čo najviac komunikovať. Sme radi, že dostávame od nich spätnú väzbu, že sa to alebo ono podarilo. Alebo presnejšie, takmer tak, ako očakávali.

Okrem samotného vzdelávacieho procesu ponúkame našim študentom aj vlastné GROW UP startup centrum, kde si môžu s našou pomocou a radami naštartovať vlastné podnikanie. Radi by sme všetko to, čo sme si počas online výučby odskúšali a ukázalo sa ako univerzálne užitočné, postupne zaviedli do pedagogického procesu aj mimo covidového obdobia. Klasické osobné konzultácie v zásade strácajú význam, obzvlášť pre už spomínanú generáciu Z. Iným príkladom môže byť zavedenie možnosti objednať sa na študijné oddelenie na presný termín. Je toho, samozrejme, oveľa viac, čím sa chceme inšpirovať a čo by sme chceli zaviesť do pedagogického procesu. Či už zo strany vzdelávania, alebo zo strany výchovy. Veď vysoká škola je zo zákona výchovno-vzdelávacia inštitúcia. A z nejakého dôvodu je na prvom mieste výchovná, až potom vzdelávacia. Aspoň takto sa tomu snažíme rozumieť na našej škole, snáď to podobne vnímal aj zákonodarca, keď to do zákona takto napísal,“ odpovedal Ľuboš Cibák, rektor VŠEM.

Ondrej Miškovič