Aktuality

Príprava na cyklistickú sezónu očami mestskej polície

cyklisti

Každý rok je jar spojená so zvýšeným pohybom cyklistov. Skôr ako sa začneme venovať tejto zdraviu prospešnej činnosti, je dobré si pripomenúť niekoľko bezpečnostných zásad.

Medzi najdôležitejšie podmienky patrí mať bicykel v dobrom technickom stave. Začínajúcim cyklistom je dôležité zabezpečiť získanie potrebných cyklistických zručností, na čo môžeme využiť nepoužívané parkoviská, respektíve odstavné plochy, kde nejazdia vozidlá. Ideálne je však získanie cyklistických zručností na dopravnom ihrisku. Dôležité je naučiť každého cyklistu dodržiavať platné zákonné ustanovenia pravidiel cestnej premávky a uvedomiť si, že dospelí by mali byť v tomto svojim deťom príkladom. Platí tu hlavne to, že deti do 10 rokov veku nesmú jazdiť po ceste bez sprievodcu staršieho ako 15 rokov a rovnako, že chodník je určený len pre chodcov a na bicykli po ňom môžu jazdiť len deti mladšie ako 10 rokov. Vhodné je už odmalička učiť deti, že na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám a že cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky, čím sa dá predísť mnohým nepríjemným úrazom.

Ak už ovládame predpisy, tak sa môžeme ísť bicyklovať. Najideálnejšie je využívať pre bicyklovanie cyklotrasy, ktoré sa v meste nachádzajú. Je to oveľa bezpečnejšie, ako bicyklovanie v hustej cestnej premávke. Tu je potrebné poukázať na to, že aj v Kežmarku máme zriadené cestičky určené súbežne pre chodcov a cyklistov, ktoré sú označené príslušným dopravným značením. Tu platí, že cyklista nesmie ohroziť chodcov a treba si uvedomiť, že každý cyklista je niekedy aj chodec a aj preto je namieste ich vzájomná ohľaduplnosť a rešpektovanie. Dôležité je používanie príslušného pruhu, ktorý je pre danú kategóriu určený. Mestská polícia sa často stretáva s tým, že po vyhradených cyklistických chodníkoch, na ktorých je pohyb chodcov zakázaný, sa pohybujú chodci a často aj mamičky s kočíkmi. Títo si však neuvedomujú, že vzájomná kolízia s rýchlo sa pohybujúcim cyklistom môže mať vážne následky. Tiež je potrebné pripomenúť, že cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, avšak títo nesmú ohroziť a ani obmedziť cyklistov.

Cyklisti by nemali zabúdať ani na to, že každý bicykel musí byť počas jazdy za zníženej viditeľnosti vybavený reflexnými prvkami a osvetlením vpredu a vzadu. Táto povinnosť platí v obci aj mimo nej. Každý cyklista by sa mal vo vlastnom záujme riadiť heslom „vidieť a byť videný“. Často vidíme cyklistov, ktorí počas jazdy na bicykli telefonujú alebo počúvajú hudbu. Ak už je potrebné telefonovanie, tak je vhodné používať systémy voľných rúk, teda „handsfree“. Počúvanie hudby počas jazdy na bicykli je spojené s tým, že sa odpútava pozornosť cyklistu a ten nedostatočne vníma cestnú premávku okolo seba, napríklad nepočuje prichádzajúce vozidlo, čo môže spôsobiť kolíziu.

Tiež je dôležité už odmalička učiť deti, že si bicykel nemôžu odložiť hocikde a ponechávať ho bez dozoru. Často sa však stáva, že deti v zápale hry ponechajú voľne položený bicykel. Vtedy stačí chvíľa, ktorú zlodej môže využiť a takýto bicykel odcudziť. Upozorňujeme na to, že v týchto prípadoch vôbec nerozhoduje to či ide o drahý alebo lacný bicykel.

Na záver pripomíname veľmi dôležitú vec, na ktorú pri bicyklovaní nesmieme zabúdať, a to je používanie bezpečnostnej prilby u detí do 15 rokov ako aj iných ochranných prvkov, ktoré dostatočne chránia cyklistov pri kolízií. Odporúčame však, aby každý cyklista vo vlastnom záujme používal ochrannú prilbu počas jazdy v obci ako aj mimo nej.

Pri dodržiavaní týchto zásad Vám aj tento rok budú asistovať cyklohliadky príslušníkov mestskej polície. Veríme, že nebudeme nútení pristupovať k sankciám a tým narušovať tento príjemný aktívny spôsob oddychu a relaxácie.

Štefan Šipula, náčelník mestskej polície, foto: Ondrej Miškovič