Aktuality

Rozpis bohoslužieb počas vianočných sviatkov v Kežmarku

Nový evanjelický kostol

Rímskokatolícka cirkev

Štedrý deň, 24. december: bazilika 16.00, 22.00, 24.00 hod.
Božie narodenie, 25. december: bazilika 6.30, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30; cirkevná škola – sídlisko Juh 9.00 hod.
Sv. Štefan, 26. december: bazilika 6.30, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30; cirkevná škola – sídlisko Juh 9.00 hod.
Silvester, 31. december: bazilika 6.00, 16.00 hod.
Nový rok, 1. január: bazilika 6.30, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30; cirkevná škola – sídlisko Juh 9.00 hod.
Zjavenie Pána, 6. január: bazilika 6.30, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30; cirkevná škola – sídlisko Juh 9.00 hod.

Gréckokatolícka cirkev

Obdobie Predsviatku Kristovho narodenia, 23. december (aliturgický deň): 7.00 hod. Kráľovské hodinky.
Predvečer Kristovho narodenia, 24. december (zdržanlivosť od mäsa): 7.00 hod. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, 15.00 hod. Veľká večiereň, 22.00 hod. Veľké povečerie s lítiou.
Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, 25. december: 8.15 hod. Utiereň, 9.00 Liturgia sv. Bazila Veľkého a myrovanie.
Druhý deň sviatku Kristovho narodenia. Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke, 26. december: 9.00 hod. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.
Silvester, 31. december: 15.00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, 16.00 Veľká večiereň s lítiou.
Obrezanie podľa tela nášho Spasiteľa Ježiša Krista, 1. január: 9.00 Liturgia sv. Bazila Veľkého a myrovanie.
Predvečer osvietenia, 5. január (zdržanlivosť od mäsa a pôst) s posvätením vody: 7.00 hod. Kráľovské hodinky, 15.00 Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou a Veľké jordánske svätenie vody, 22.00 Veľké povečerie s lítiou.
Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, 6. január: 8.15 Utiereň, 9.00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho a myrovanie.

Evanjelická cirkev

24. december: 17.00 hod. Nový kostol.
25. december: 9.00 hod. Nový kostol.
26. december: 10.00 hod. Stráne pod Tatrami, 220. výročie pamiatky posvätenia chrámu a 100. výročie postavenia zvonice. Zvesťou slova Božieho poslúži biskup Východného dištriktu Peter Mihoč.
31. december: 17. 00 hod. Nový kostol
1. január: 9.00 hod. Nový kostol
6. január: 9.00 hod. Nový kostol

Spracovala Miroslava Petríková