Aktuality

Šetriť je dnes umenie

Šetriť je dnes umenie

Odbornej asistentky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity Ing. Márie Vráblikovej, PhD. sme sa pýtali na širokú a zároveň veľmi aktuálnu problematiku, a tou je šetrenie financií.

Svoje rady zhrnula do troch prístupov k manažmentu financií v súčasnosti. Všetko z uvedeného môže pomôcť občanom a štátu nielen v tejto kríze, ale aj v iných krízach či v období dostatku.

Spotreba domácností

Takmer každá domácnosť sa snaží aspoň raz za mesiac monitorovať svoje príjmy a výdavky a takisto aj ich štruktúru. V týchto činnostiach nám veľmi pomáhajú rôzne aplikácie. „Pokiaľ ide o nákupy, rozpočet domácností najviac ovplyvňujú impulzívne nákupy, resp. nakupovanie toho, čo momentálne nepotrebujeme, pretože je akcia alebo výpredaj. Tieto nápisy však nenájdeme na tovaroch každodennej spotreby s obmedzenou trvanlivosťou a ani pri liekoch a pohonných hmotách, resp. pri tovaroch s neelastickým dopytom,“ hovorí Vrábliková a pokračuje príkladom: „Pri akcii vo výške 30 % by si človek kúpil povedzme len o 20 % viac, alebo by sa jeho dopyt nezmenil a akcia sa pre obchodníka neoplatí. Naopak, pri luxusných tovaroch, oblečení, doplnkoch do bytu a elektronike sa akcia vyskytuje o niečo častejšie.“ Ďalšou možnosťou, ako ušetriť financie a súčasne aj životné prostredie je požičiavanie vecí, známe ako swap, second handy, bezobalové obchody, čapovaná drogéria a iné. V prípade šetrenia energií sú veľmi dobrou voľbou solárne panely či využívanie dažďovej vody na polievanie záhrady.

Správa financií

Dôležitou súčasťou výdavkov domácností sú pravidelné splátky poistného, sporenia či investovania do fondov. „V prípade poistenia je potrebné zvážiť, či pravidelná platba poistného zodpovedá krytiu rizík a v prípade investovania, či máme správne zvolenú stratégiu, samozrejme podľa toho, či sme konzervatívni, vyvážení alebo dynamickí,“ radí Vrábliková. „V prípade sporenia však odporúčam zvážiť, či napr. úrok na termínovanom vklade nie je nižší ako ročná miera inflácie. Pre mladých ľudí do 35 rokov je výhodné vstúpiť do 2. dôchodkového piliera a ak je možnosť príspevku zamestnávateľa, tak aj do 3. piliera, ktorý nie je vekom ohraničený. Výhodné je, ak mesačný príspevok do 3. piliera je min. 15 €, pretože tu vzniká nárok na vrátenie dane vo výške 34,20 €,“ dodáva Mária Vrábliková.

Výdavky vs. investície

Pre domácnosti, podniky a štát je takisto dôležité rozlišovať, na čom sa oplatí šetriť a na čom naopak nie, lebo šetrenie by prinieslo ďalšie dodatočné výdavky. Pod pojmom investícia si teda nemusíme predstaviť len stavby a podielové fondy, ale čokoľvek, čo nám môže priniesť v budúcnosti finančné alebo nefinančné benefity. „Ako prvé nám určite napadne pri kúpe zvážiť nielen cenu, ale aj kvalitu. Môžeme to rozšíriť aj na ďalšie oblasti. Napríklad ak odkladáme deťom peniaze na vzdelanie a podporujeme ich talent v mimoškolských aktivitách, je pravdepodobné, že ich uplatnenie na trhu práce vzrastie, štát bude vyplácať sociálne dávky nižšiemu počtu ľudí a v konečnom dôsledku bude aj menej dezinformácií,“ informuje Vrábliková. Podobne to robia aj severské štáty, ktoré vedia, že vyššie investície do školstva nie sú zbytočné, relatívne rýchlo sa vrátia a prospievajú celej spoločnosti. Takisto je to aj v prípade podpory zdravého životného štýlu a ochrany životného prostredia. Podľa nej dokonca aj podpora cestovného ruchu, kreatívnej ekonomiky a inovácií je niečo, z čoho môžu profitovať aj ľudia, ktorí tieto služby nevyužívajú, od detí po seniorov žijúcich v danom regióne.

Ondrej Miškovič