Aktuality

Spolu dokážeme nájsť riešenia

12

Vážení spoluobčania, milí Kežmarčania,

v mene všetkých zamestnancov Mestského úradu Kežmarok i v mene svojom mi dovoľte zablahoželať vám  k novému roku. Zároveň by som sa vám chcel poďakovať za  minuloročnú priazeň, spoluprácu i podporu.

Keď sme pred rokom rekapitulovali predchádzajúcich 365 dní a črtali si vízie do nového roka, všetci sme dúfali, že 2021 bude lepší ako ten predchádzajúci. Pravdou je, že naše mesto, Slovensko, ba dokonca celý svet prechádza náročnou skúškou. Končíme ťažký rok, ktorý zanechal svoju pečať na mnohých oblastiach života. Každého postavil pred výzvy. Spoločnosť poznačilo napätie, strach a obavy. Zdravotníčky a zdravotníci z prvej línie zažívajú už opakovane veľmi vypäté a náročné obdobie. Denne v plnom nasadení zachraňujú ľudské životy. Psychické aj fyzické sily majú dávno v červených číslach. Nezatvárame pred tým oči. Verím, že s príchodom nového roka prichádza aj nádej, že toto ťažké obdobie dokážeme, pomáhajúc si navzájom, spoločne prekonať.

Napriek zložitým podmienkam sa život v našom meste ani v roku 2021 nezastavil. Spomeňme aspoň zopár príkladov:

 • V dobe plnej obmedzení sa nám podarila 10 miliónová investícia do zvýšenej zdravotnej starostlivosti – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, čím sa zvýši celková zdravotná starostlivosť.
 • So sumou takmer tri milióny eur sme začali výstavbu modernej kompostárne.
 • Na sídlisku Juh sa zrealizovala výstavba bytov, v čom bolo mesto nápomocné. Verím, že viacerým z vás sme zvýšili životný rodinný komfort.
 • Len nedávno náš bývalý dekan, biskup Ján Kuboš, požehnal zrekonštruovanú renesančnú zvonicu v meste. Vrátili sme jej tak označenie „najkrajšia zvonica na Spiši“.
 • Úspešne prebieha aj rekonštrukcia Reduty.
 • Na základných školách sme otvorili nové odborné učebne, čím školy prepoja žiakov viac s praxou.
 • V zariadení pre seniorov sme zrekonštruovali nové izby, ktoré zvýšia životný štandard našim seniorom. Zaslúžia si to.
 • K zlepšeniu určite pomohla začatá rekonštrukcia chodníkov a ciest, v ktorej chceme v budúcom roku ešte razantnejšie pokračovať.
 • Nezaháľali sme ani v kultúrnej oblasti života mesta. Úspešne sme zvládli už 56. ročník najstaršej slovenskej žiackej a študentskej literárnej súťaže Literárny Kežmarok.
 • Od jesene stojí pred Kežmarským hradom nová socha najznámejšieho hradného pána Imricha Thӧkӧlyho. Jej slávnostné odhalenie plánujeme v prvom štvrťroku tohto roka, keď sa ustáli pandemická situácia.
 • Nám, domácim i zahraničným priaznivcom bolo veľmi ľúto, že sme už druhý rok po sebe museli zrušiť jubilejný 30. ročník medzinárodného festivalu Európske ľudové remeslo. Verme, že tento rok sa nám podarí túto vzácnu príležitosť osláviť v plnej kráse.
 • Úspešný bol minulý rok aj v oblasti športu. Tradične bohatú športovú činnosť mesta v minulosti i súčasnosti ocenila hodnotiaca komisia výboru ACES Europe pri Európskej únii v Bruseli udelením Kežmarku prestížny titul Európske mesto športu 2022 v kategórii do 25-tisíc obyvateľov.

V roku 2022 sa začne s úpravou mestskej tržnice, investíciou do infraštruktúry, prechodom z analógového na digitálny systém, rekonštrukciou športovej haly Vlada Jančeka, či výstavbou parkoviska pri novej poliklinike. Mesto má v príprave množstvo rozvojových projektov pre skvalitnenie života obyvateľov a návštevníkov mesta.

Vážení spoluobčania, bol by som rád, keby nášmu čerstvému titulu Európske mesto športu svojou dynamikou zodpovedal celý tento rok. Mestu by prospelo, keby sme naplno mohli rozvinúť aktivity nielen v športe, ale vo všetkých oblastiach života. Samospráva sa bude i naďalej usilovať zatraktívniť Kežmarok predovšetkým pre mladých vhodnými pracovnými príležitosťami, atraktívnym bývaním i životným štýlom mesta.

Som presvedčený, že pri dobrej vôli dokážeme nájsť riešenia, aby sme naše mesto aj naďalej zveľaďovali a spríjemnili si tak život v ňom. Verím v genius loci, ktoré mesto Kežmarok bezosporu má. Prispejme vyžarovaním vlastnej pozitívnej energie k mestskému i celospoločenskému ovzdušiu dobroprajnosti, družnosti a spolupatričnosti. V takomto kontexte bude naše moderné, dynamické s historické mesto prekvitať ešte rýchlejšie ako doposiaľ.

Dovoľte mi, milí Kežmarčania, aby som Vám na prahu nového roka zaželal pevné zdravie, vysokú imunitu a také nastavenie myslí a sŕdc, aby bolo prospešné Vám osobne, Vašim rodinám a najbližším, ako aj celému mestu a Slovensku.

Váš primátor Ján Ferenčák