Aktuality

Telocvičnu v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka čaká rekonštrukcia

6f85b816-f538-4867-be24-c0816918fe87

Cieľom projektu je rekonštrukcia športovej haly a vytvorenie optimálnych podmienok pre rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry. Stavenisko do rúk staviteľa odovzdal v pondelok 10. januára primátor mesta Ján Ferenčák. Priestory budúcej telocvične prejdu komplexnou obnovou.

„Rekonštrukciou malej telocvične sa dosiahnu podmienky na organizovanie športových súťaží na celoštátnej úrovni v karate, stolnom tenise, športovom tanci či lukostreľbe. Ako nositeľ titulu Európske mesto športu pre rok 2022 je našou prioritou, aby mesto vytváralo čo najlepšie podmienky pre rekreačný a výkonnostný šport. A to sa týa aj infraštruktúry. Pravidelná primeraná pohybová aktivita je jedna z najjednoduchších ciest k zlepšeniu a udržiavaniu vlastného zdravia,“ uviedol primátor Ján Ferenčák.

Mestská športová hala Vlada Jančeka poskytuje priestor pre rôzne športové sústredenia vo volejbale, basketbale, futsale, halovom futbale, hádzanej. Svojimi parametrami spĺňa normy a pravidlá pre usporiadanie majstrovských súťaží na národnej úrovni v uvedených športoch.

Samotná rekonštrukcia je zameraná na vnútorné stavebné úpravy, vykurovanie, zdravotechniku, vzduchotechniku a elektroinštaláciu. Ráta sa tiež s vybudovaním nových šatní so sociálnymi zariadeniami vrátane spŕch a skladových priestorov pre športové vybavenie, čím sa zabezpečí funkčnosť a komplexnosť priestorov telocvične. V budúcnosti sú v pláne i ďalšie rekonštrukčné práce súvisiace so zmodernizovaním celej budovy.

Predpokladané ukončenie rekonštrukcie je júl 2022. Celkový rozpočet projektu je 350 972,24 eur, z čoho schválená dotácia tvorí sumu 175 486,12 eur.