Aktuality

Ukončenie letnej turistickej sezóny na Kežmarskom hrade

hrad

Ani sme si to neuvedomili a pomaly sme sa prehupli do druhého polroka. Nádherné a slnečné leto sa skončilo a nastúpila farbami hýriaca pani jeseň. Keď sme 1. mája slávnostne otvárali Letnú turistickú sezónu na Kežmarskom hrade, netušili sme, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať. Či už z dôvodu pretrvávajúcej pandémie alebo v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine.

Postupne sa však kalendár podujatí začal zapĺňať, a tak návštevníci mali možnosť aj túto sezónu absolvovať nielen prehliadku expozícií, ale aj množstvo špecializovaných prehliadok v rámci Noci múzeí, mohli si vychutnať autogramiádu reedície kníh našej známej spisovateľky a historičky Nory Baráthovej, objaviť nové zaujímavosti v rámci Európskych dní archeológie, užiť si prehliadku hradu v rámci Dňa otcov, podujatie v hrade História hrou, nočné prehliadky hradu, aj zažiť atmosféru rôznych kultúrnych podujatí na nádvorí hradu: koncerty (Zlatý vek gitary, Lenka Filipová na hrade, 4 Tenoři, Pavol Hammel, Lutnový koncert Csaba Nagya ), festivaly (Krojované bábiky, Festival študentského remesla, Sviatok kultúry a vzájomnosti), Letné kino, Leto na divadelných doskách. Konečne sa po dvoch rokoch v meste uskutočnil aj tradičný a mimoriadne obľúbený Medzinárodný festival Európske ľudové remeslo, ktorý bezpochyby patrí medzi unikátne festivaly, nielen v rámci Slovenska.

Aj tento rok sme sa zapojili do mimoriadne obľúbenej cestovateľskej akcie Legendárium. Dňa 10. septembra sme symbolicky ukončili letnú turistickú sezónu podujatím Stredoveký deň na Kežmarskom hrade, ktorý aj napriek nepriaznivému počasiu prilákal mnohých návštevníkov. Na tomto podujatí sme mali okrem odbornej prehliadky hradu s našou historičkou Mgr. Martou Kučerovou, pripravený aj bohatý sprievodný program: módnu prehliadku a kreatívne dielne Súkromnej spojenej školy Biela voda, Sokoliarov Majstra Vagana, súbor Pulcherima Rosa či Slovenskú turnajovú spoločnosť. Večer patril skupinám Chris May, Tomáš Raffaj, Gailard a celkom na záver dňa si návštevníci mohli vychutnať veľkolepú ohňovú šou. Všetkým účinkujúcim aj návštevníkom preto patrí jedno veľké a úprimné ďakujeme!

Aj keď sa 31. septembra oficiálne skončí letná turistická sezóna, v našom Múzeu v Kežmarku máme aj v ďalších mesiacoch pripravené rôzne podujatia odborného či zážitkového charakteru.

Pri porovnávaní návštevnosti s minulým rokom konštatujeme, že opäť sa k nám okrem domácej klientely vracajú turisti z Poľska, z Čiech i Maďarska. Percentuálne však najviac návštevníkov prichádza zo Slovenska, čo je krásnym dôkazom toho, že Slováci ešte aj v súčasnosti preferujú krásy zákutí Slovenska.

Pre porovnanie: v minulom roku sme v mesiaci jún evidovali 3200 návštevníkov, tento rok bol nárast na počet 8093. V mesiaci júl 2021 to bolo 9727 turistov a  v roku 2022 až 15 076. V mesiaci august v roku 2021 nás navštívilo 13 459 návštevníkov a tento rok nastal pokles na 10 918. Celkovo však môžeme túto sezónu zhodnotiť ako úspešnú a bohatú. O úspešnosti svedčí aj množstvo pozitívnych recenzií na našej stránke či v knihe návštev, čo nás veľmi potešilo a zároveň ubezpečilo v tom, že svoju prácu robíme dobre a budeme sa  naďalej zdokonaľovať tak, aby sa návštevníci ku nám radi vracali a tešili sa s nami z každého posunu dopredu.

V závere by som sa chcela poďakovať všetkým vám. Našim priaznivcom, podporovateľom i milovníkom histórie, predovšetkým za podporu, pretože bez vás by naša práca nemala význam. V pláne ešte máme pripravené ďalšie zaujímavé podujatia, ale aj investičné aktivity, ktoré by mali skvalitniť naše služby pre vás.

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke www.kezmarok.com.

Erika Cintulová