Aktuality

Urbact small scale action

IoT senzor

„URBACT – IoTXChange“  je projekt medzinárodnej siete spolupráce pre akčné plánovanie, ktorej je mesto Kežmarok súčasťou od októbra 2019. Spolu s ďalšími siedmymi európskymi mestami vytvorilo partnerstvo s cieľom hľadania riešení ako vypracovať plány digitalizácie založené na riešeniach IoT / internetu veci/. Podstatou IoT je využívanie takých digitálnych informácií, ktoré prinášajú efektívne riešenia pre život v meste.

V mesiacoch jún – december 2021 sa uskutočnil experiment malého rozsahu ,,SMALL SCALE ACTION“ /SSA/. V rámci tohto experimentu sa osadili jednotlivé IoT senzory merania naplnenosti nádob komunálneho odpadu v lokalite s najvyššou hustotou obyvateľstva v meste – sídlisko Juh.

Údaje spracované prostredníctvom platformy WasteHero poskytli informácie o percentuálnej naplnenosti konkrétnych nádob ako aj priamo generovalo efektívnejšie a pružnejšie možnosti riešenia pre zvoz komunálneho odpadu t.j. zvýšením frekvencie zvozu konkrétneho stojiska, navýšenie veľkokapacitných nádob na lokalizovanom území, rozvrhnutia efektívnejšej trasy zvozu a pod. Ďalším krokom je sumarizácia a porovnanie výsledkov experimentu SSA s partnermi projektu URBACT III.

Cieľom mesta je zavedenie IoT a SMART technológií  pre zlepšenie kvality života občanov a pružnejšieho fungovania v regióne.