Aktuality

V Kežmarku odhalili zrekonštruovanú Redutu

_MG_8350

V pondelok 24. októbra 2022 bola oficiálne odovzdaná do užívania zrekonštruovaná budova kežmarskej Reduty. Podujatia sa zúčastnil primátor mesta Ján Ferenčák, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky a bývala ministerka kultúry Ľubica Laššáková, viceprimátor Jozef Matia, prednostka Jela Bednárová a zástupca zhotoviteľa Jozef Paučin.

Slávnostný charakter dodal udalosti výstrel z dela a symbolické odovzdanie kľúča do rúk primátora mesta. „Opravou sme Redute prinavrátili nielen jej pôvodnú podobu, ale i historickú atmosféru do centra nášho krásneho mesta. Je nesmierne dôležité, aby sme sa prikláňali a ochraňovali kultúrne dedičstvo našej spoločnosti. Pamiatky sú súčasťou našej národnej a kultúrnej identity, predstavujú priamy odkaz našich predkov a predchodcov a som rád, že túto hodnotu sa nám v prípade Reduty podarilo zachovať a odovzdať tak nasledujúcim generáciám,” uviedol Ján Ferenčák.

Budova bola k rekonštrukcii odovzdaná 26. marca 2021. Súčasťou boli opravy a nátery fasády, omietok, výmena pieskovcových obkladov sokla a pilierov, výplní dverných a okenných otvorov, kompletná výmena strešnej krytiny a poškodených častí krovu. Súčasťou fasády je nástenná maľba, ktorá si vyžadovala reštaurátorský prieskum a následné reštaurátorské opravy. V pláne je aj sprístupnenie obnoveného vnútorného dvora na účely expozície. V júli minulého roka bola počas rekonštrukčných prác vežičky objavená sklenená fľaša, v ktorej boli uložené viac ako 200-ročné artefakty na pergamenovom papieri napísané v latinčine doplnené historickou rytinou mesta a Vysokých Tatier. O mesiac neskôr vedenie mesta do veže vložilo vlastný odkaz budúcim generáciám.

„Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta na ul. Hlavné námestie 3 v Kežmarku s číslom ÚZPF 2613/0 sa uskutočnila na základe úspešne podaného projektu vypracovaného mestom Kežmarok. Ministerstvo kultúry schválilo na rekonštrukciu dotáciu 339 719,53 eur. Spolufinancovanie mesta bolo 20 259 eur. Interiér budovy bol zrekonštruovaný v roku 2017,“ priblížila úpravy Marta Markočiová, vedúca Oddelenia projektov a verejného obstarávania v Kežmarku.

Reduta bola za národnú kultúrnu pamiatku vyhlásená v roku 1981. Ide o pôvodne renesančnú budovu zo 17. storočia, ktorá za svojimi múrmi ukrýva množstvo príbehov. Na jej mieste stála v minulosti strážna veža. Tú prestavali v 17. storočí majitelia kežmarského hradu, rodina Thökölyovcov, na takzvaný panský dom Herrenhaus. Ubytovávali v ňom svojich hostí. V rokoch 1705 – 1708 bola v budove tlačiareň Mateja Glasera – Vitraria, kde vyšli nemecké, maďarské i latinské publikácie, ako aj knihy v dobovej slovenčine. V roku 1818 sa budova prestavala v klasicistickom slohu na Redutu. Na priečelí je namaľovaný mestský erb a latinský nápis Určené pre stráže, hostí a zábavy. Veža bola z budovy odstránená roku 1846.

 „Som rada, že sa rekonštrukcia podarila a táto krásna pamiatka bude naďalej šíriť dobré meno Kežmarku nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami,“  svojim želaním uzavrela slávnostné podujatie Ľubica Laššáková, ktorá v 2019, keď bol schválený projekt na jej rekonštrukciu, viedla ministerstvo kultúry.

Mgr. Barbora Sosková
Vedúca oddelenia kultúry, komunikácie a propagácie