Aktuality

Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok začali s jesennými úpravami mesta

kupalisko

Bilancia Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok (VPS) hovorí jasne: Letné kúpalisko navštívilo viac návštevníkov ako minulý rok. Čo všetko čaká VPS-ku v najbližších dňoch sa dozviete v článku.

Bilancia letného kúpaliska

Prevádzku na letnom kúpalisku v roku 2022 sme otvorili 18. júna a to hlavne z dôvodu, že leto prichádza už v tomto mesiaci a teplota vzduchu sa pohybovala medzi 25 až 28 stupňami Celzia. „Počas tejto sezóny kúpalisko navštívilo 14 932 ľudí, čo bolo zvýšenie počtu návštevníkov takmer o 2 500 ľudí oproti roku 2021. To mohlo ovplyvniť aj to, že kúpalisko bolo otvorené už 18. júna,“ povedal Pavol Fejerčák, správca športovísk v meste.

Tohtoročná sezóna bola ukončená 29. augusta. Návštevnosť v mesiaci júl bola ovplyvnená zhoršeným počasím – nižšou teplotou vzduchu a dažďom. Aj keď v mesiaci august bolo niekoľko dní daždivých, teplota vzduchu sa pohybovala okolo 26 až 27 stupňov Celzia, čo tiež spôsobilo mierne zníženie návštevnosti oproti mesiacu jún. „Počas prevádzkovania letného kúpaliska sme zaznamenali viacero pochvalných hodnotení hlavne od cudzích návštevníkov, páčila sa im hlavne čistota vody, ale aj celý areál kúpaliska. Aj keď nedošlo k plánovanej rekonštrukcii bufetu s ponúkanými službami a cenou občerstvenia boli návštevníci spokojní,“ povedal z praxe Fejerčák. Pri rozhovoroch s návštevníkmi kúpaliska zamestnanci zistili, že ľudia by si priali, ak by v budúcnosti sa mohli prezliecť v novovybudovaných prezliekarňach, privítali by požičovňu slnečníkov a taktiež zvýšenie kapacity bufetu. V priebehu celej sezóny nedošlo k žiadnym väčším zraneniam, až na menšie odreniny, poštípanie osami, ktoré boli zamestnancami odborne ošetrené. Tak isto všetky kontroly z RÚVZ boli vykonané bez pripomienok a nedostatkov.

Plány na jeseň

V oblasti verejnej zelene a čistenia mesta sa plánujú dokosiť všetky trávniky na verejných priestranstvách, dostrihať živé ploty, zamerajú sa na taktiež čistotu v meste hrabaním lístia a ostáva im ešte dokončiť výrezy suchých stromov. Miestne komunikácie v celom meste prechádzajú postupným čistením uličných vpustí. Na Ulici Lanškrounská prebieha aj výmena mreží na uličných vpustiach. Na Ulici Štúrova prebieha oprava štrkovej cesty frézovaným asfaltom. Verejné osvetlenie je funkčné a priebežne sa riešia opravy. „Opravy realizujeme úspornejšie a LED žiarovkami. Postupná rekonštrukcia verejného osvetlenia sa uskutočňuje v súlade s rekonštrukčnými prácami VSD,“ informovala Eva Grotkovská, vedúca oddelenia technických činností a separovaného zberu, dopravy a TKO.

Pohrebné a cintorínske služby taktiež čaká veľa práce a oči obyvateľov budú upriamené na čistotu cintorínov hlavne pred blížiacimi sa sviatkami dušičiek. Hrabanie lístia na cintorínoch, úprava živých plotov,  zametanie a úprava chodníkov, upratovacie práce vstupov, čistiace práce Domov smútku, pravidelné vypratávanie smetných nádob, či úprava vojnových hrobov ostáva prioritou v najbližšom čase.

Ondrej Miškovič