Aktuality

Vízie na skvalitnenie života Kežmarčanov sú vedeniu mesta jasné

15

Výhodná geografická poloha mesta priamo na obchodnej ceste smerujúcej z Orientu na sever Európy sa pričinila o dynamický rozvoj remesiel a obchodu. Rozvoj a neustále napredovanie pomáha malému podtatranskému mestu od nepamäti rásť. Kežmarok chce aj v budúcnosti byť investičným lídrom.

Príprava financií pre investície

Väčšinu investícií mesto realizuje z externých zdrojov, ku ktorým pripája vlastné, pretože Kežmarok nie je takým veľkým, aby dokázalo samo z vlastných zdrojov realizovať investície. „V roku 2015 sme museli vytvárať štruktúru a nastaviť mesto na to, aby boli pripravené nielen zdroje, ktoré prídu do mesta, ale aj nastaviť systém tak, aby sme vedeli napísať projekty a mohli sa vôbec uchádzať o tieto zdroje. Pekne to vidno na porovnaní, ako to po rokoch postupne narastalo,“ povedal primátor mesta Ján Ferenčák.

Na pleciach zamestnancov radnice

Investičné aktivity mesta po dvoch rokoch pandémie sa nielenže neskončili, ale aj zrýchlili. „Je to len vďaka pracovníkom mestského úradu a tým, ktorí sa vedia pozrieť, kde sú vhodné investičné zdroje pre mesto. Mali sme jasnú víziu, čo s mestom chceme, to znamená, kde je potrebné investovať, a boli sme to schopní, niekedy aj s vypätím všetkých síl, zužitkovať pre mesto tak, že dnes máme projekty, ktoré sú reálne postavené, a ďalšie, ktoré budú reálne odovzdané. Je potrebné si uvedomiť, že je v takom krátkom čase toľko investícií, že je to až neuveriteľné,“ spomenul primátor mesta a zároveň dodal, že je potrebné mať na zreteli, že posledné dva roky sme v úplne špecifickej situácii, pretože bola pandémia koronavírusu, mesto malo výdavky, ktoré nikto nepredpokladal a bolo v situácii, keď čelilo zvyšovaniu energií a zvýšeným nárokom na mestá, pretože elektrina, plyn a ceny tovarov vzrástli, no mestu adekvátne k tomu nevzrastajú príjmy.

„Nemali sme príjmy z podnikania, pretože cestovný ruch nefungoval. Nemali sme príjmy z prenájmov verejných priestorov a ďalšie. Nechceme to preniesť na občanov, aby to platili zvýšenými daňami. Toto je šikovnosť pracovníkov mesta a šikovnosť jasnej vízie, ktorú máme. A vidíte, v tomto roku je plánovaných 14 miliónov eur na investície v meste, čo je rekord za posledné desaťročie. To len znamená, že úrad je nastavený dobre, že ideme realizovať svoju víziu, chceme aby mesto slúžilo občanom a chceme, aby bolo mesto zveľadené, aby tu ľudia prichádzali a chceli tu žiť,“ povedal Ferenčák.

Počet zamestnancov radnice sa nemení

Počet zamestnancov Mestského úradu Kežmarok je za posledné dva roky stabilný. „Stav zamestnancov sme znížili v roku 2018, keď sme prehodnotili štruktúru, a za dva roky ho držíme na rovnakej úrovni. Cieľom je vyššia efektivita práce,“ povedala Jela Bednárová, prednostka mestského úradu.

Kompostáreň

Kežmarská kompostáreň bude špecifická tým, že bude oxidačná. Do procesu kompostovania bude vháňaný kyslík, čím bude dochádzať k degradácii uhlíka, takže výsledkom bude certifikovaná zemina, ktorá bude môcť byť následne využívaná pre mesto. Dôležité je, že pri tejto technológii nebude zápach a práve takúto technológiu vedenie mesta hľadalo. „Povedali sme si počas pandémie, že treba začať investovať, a tým, že vnútorne sme sa vysporiadali s efektivitou, to znamená, že vieme finančné zdroje nájsť a vieme sa zapojiť do externých projektov, tak sme mohli pokračovať v investíciách. Jednou z nich bola aj kompostáreň. Na mestá a obce prišli povinnosti, ktoré nám prikazujú, že musíme kompostovať, že musíme zbierať kuchynský odpad, aj keď som prízvukoval, že obce to nezvládnu, pretože príjmy máme len jedny a toto sú zvýšené nároky. Som rád, že sa nám podarilo byť úspešní v projekte na vybudovanie kompostárne,“ povedal primátor.

Projekt bol posunutý o jeden rok. Súviselo to s tým, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky o jeden rok dlhšie posudzovalo tento projekt, ale nakoniec usúdilo, že je veľmi vhodný. Teraz je samospráva v štádiu, že kompostáreň by mala byť ukončená v lete a od septembra by ju radnica chcela dať do plnej prevádzky. „Dúfam, že všetko pôjde tak, ako má a že dodávatelia splnia všetky záväzky. Časový harmonogram je zatiaľ dodržaný a všetko dobre funguje,“ doplnil primátor.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Rok 2021 patril taktiež stavbe novej polikliniky – Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Tento projekt je tiež v hodnote takmer päť miliónov eur. „Momentálne sa dolaďujú nájomné vzťahy, ktoré budú na najbližších zastupiteľstvách odsúhlasované. Plánujeme, že tento projekt spustíme do konca júna. Prví záujemcovia, ktorí budú mať záujem o nájom, budú mať zmluvy podpísané a počas leta by malo dôjsť k väčšiemu sťahovaniu, pretože to súvisí s dvoma faktormi. V prvom rade na jar je najviac pacientov a sťahovať ambulancie teraz nemá logiku a v druhom rade ešte máme veľké projekty týkajúce sa parkovísk a ciest pri CIZS, ktoré máme v pláne zrealizovať. Tu nám úspešne prešiel ďalší projekt, takže ideme ešte dobudovávať CIZS a chceme dokončiť cesty a parkoviská. Všetko by malo byť pripravené na jeseň, aby mohlo dôjsť k plnému spusteniu. Chcem požiadať ľudí a nájomcov o trpezlivosť. Tento projekt bude postupne dobudovaný,“ ozrejmil primátor Kežmarku.

Cesty a chodníky

Je veľmi dobrá správa pre Kežmarčanov, že sa podarilo pripraviť dva veľké projekty týkajúce sa ciest a chodníkov. „Prvý projekt je výlučne z externých zdrojov, a to oprava chodníkov v hodnote jedného milióna eur v lokalitách na uliciach Michalská, Huncovská, Hviezdoslavova, Dr. Fischera, Nižná brána, Tehelňa, Baštová, Dr. Alexandra, Vyšný mlyn a Továrenská. Sú to všetko chodníky, ktoré sú v zlom stave a my si to uvedomujeme,“ zhodnotila prednostka Bednárová. Počkať na externý zdroj v hodnote jeden milión eur sa podľa nej určite oplatilo. V rekonštrukcii pôjde o opravu asfaltovej vrstvy, výmenu obrubníkov a pri chodníkoch bližšie k centru mesta pôjde o kladenie dlažby. Iný systém je pripravený v rámci rozpočtu mesta, kde existuje rámcová zmluva v hodnote 1,7 milióna eur. Tu sú na rekonštrukciu pripravené ulice Nábrežná, Sihoť, Poľná, Tehelňa, Možiarska, Biela voda, Priekopa, Martina Lányho, Lanškrounská, Kuzmányho, Krvavé pole, Garbiarska a Komenského. „Rozsah je určite veľký. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie a do jedného mesiaca by mohli rekonštrukcie začať,“ informovala prednostka.

„Chceme dokončiť to, čo je začaté. Nerozrábať ďalšie veci, pri ktorých nie je istota, že ich dokončenie budete môcť ovplyvniť. Prioritou je dokončiť rekonštrukciu ciest a chodníkov. Sú to projekty pripravené, uzatvorené, sčasti finančne kryté a sčasti vieme zvýšené ceny dofinancovať z toho, čo sme ušetrili. Najväčší úžitok z toho budú mať občania,“ povedal primátor Ján Ferenčák.

Plány vedenia mesta na rok 2022

V roku 2022 sa radnica chce zamerať na finalizáciu projektov. „Dokončíme CIZS, nielen budovu, ale aj parkoviská a prístupové cesty, rovnako aj na Nábrežnej ulici vrátane parkovacích miest. Do kompletnej rekonštrukcie ide celá Sihoť, musia tam byť vybudované chodníky aj cesty. Ukončujeme kompostáreň, čo je veľmi dôležitý projekt pre mesto, pretože sa dostaneme do ďalšej etapy zberu a zhodnocovania odpadu,“ načrtol budúce rozhodnutia radnice primátor.

Regionálna tržnica

Mesto má pripravené ďalšie projekty, ktoré boli schválené a ide na nich vysúťažiť zhotoviteľov. „Patrí tam projekt tržnice. Do leta bude ukončená a odovzdaná, je tam pekná zóna a fontána a aj tu ideme do lepšej kvality poskytovania predajných priestorov lokálnych potravín,“ informoval primátor.

Reduta

Do leta bude ukončená reduta, podľa vedenia radnice je potrebné dokončiť ešte fasádu a ďalšie drobnosti.

Športová hala

„Ďalší projekt, ktorý máme rozpracovaný, je športová hala, v niekoľkých etapách z externých zdrojov v kombinácii so zdrojmi mesta,“ skonštatoval primátor. Bude tam špičkové vybavenie, klimatizácia, vybavené šatne a nový priestor druhej, prípadne tretej telocvične. „Hľadáme vhodnú výzvu na zateplenie a dokončenie strechy, aby športová hala vyzerala podobne ako zimný štadión a aby to bol komplexný projekt. Získali sme financie na doplnenie vybavenia šatní na zimnom štadióne a zariadenie prvého poschodia,“ doplnil informácie Ferenčák.

Vnútroblok Juh

Kežmarku prešiel dlho očakávaný projekt vnútrobloku Juh. „Bude tam niekoľko detských ihrísk, kompletne opravené všetky chodníky a parkovacie miesta, zelené parkoviská, zeleň, vodozádržné opatrenia a jazierka. Tento projekt chceme stihnúť do jesene, pretože finančné zdroje máme. Môžu nás zdržať len externé kontroly, ktoré sa konajú na ministerstvách, čo, žiaľ, vo vlastných rukách nemáme, ale čo máme, to jednoducho spravíme,“ povedal primátor. Je to projekt za 1,6 milióna eur. Aktuálne sa pripravujú podklady pre verejné obstarávanie.

Parkovisko v Kežmarských žľaboch

V tomto projekte je radnica už takmer vo finále. „Dostali sme posledné súhlasné stanoviská a chceme, aby parkovisko v Kežmarských žľaboch bolo do leta hotové,“ povedal Ferenčák.

Revitalizácia sídlisk

Vedenie mesta spustilo proces prípravy rekonštrukcie celej Možiarskej ulice. „Máme už projektanta, ktorý bol úspešný v súťaži, takže na projekte sa už pracuje. Bude to komplexná rekonštrukcia vrátane ihrísk, parkovísk, ciest, chodníkov. Máme pripravený projekt celej zóny Záhradnej ulice. V ďalšom roku by sme chceli Tatranskú ulicu, kde máme ukončený projekt aj so stavebným povolením v hodnote pol milióna eur. Sme si vedomí, že keď sa tam postavia domy, tak sa z okrajovej štvrti stane stredová a autá sa tam zbehnú. Chceme ju opraviť vrátane parkovísk, rozšírenia ciest, aby nám autá nestáli na ceste. Ďalej je to napojenie na Tatranskú, ale aj Gaštanová ulica a Suchá hora, kde máme spracované kompletné projekty na to, ako tieto ulice majú vyzerať a ako usmerniť dopravu, aby kvalita života pre všetkých bola na požadovanej úrovni,“ informoval primátor. Na ďalšie obdobie má však radnica pripravené aj ďalšie projekty.

Most na Nižnej bráne

Mesto má pripravený projekt na rekonštrukciu mosta na Nižnej bráne s trojprúdovou cestou s odbočovacími pruhmi, vrátanie riešenia priľahlej problémovej križovatky s rozšírením vo všetkých smeroch. Rozpočtový náklad je 1,5 milióna eur. „Čakáme, kedy štát vyhlási príslušnú výzvu. Okrem toho máme pripravených veľmi veľa drobných doplnkových vecí. Máme toho dosť a som veľmi rád, že to zamestnanci úradu zvládajú. Robíme to všetci pre prospech občanov a so srdcom, lebo inak by sa toto všetko v meste Kežmarok nepodarilo,“ povedal Ferenčák.

Kostolné námestie

Projektom, na ktorého realizáciu Kežmarčania čakajú, je Kostolné námestie. Projektová dokumentácia bola po dvoch rokoch ukončená. „Investičný náklad je zhruba cez dva milióny eur. Je etapizovaný. Najdôležitejšou ulicou je Nová, pretože je tam rozbitá cesta. Tak, ako sme mali v minulosti Trhovište, ktoré sa opraviť podarilo a ešte dolaďujeme niektoré detaily, tak teraz chceme opraviť ulicu Novú, kde je investičný náklad zhruba pol milióna eur. Ak by boli výzvy v rámci štátu, tak okrem vyššie spomenutých ulíc to bude prvá ulica, ktorú chceme zrekonštruovať,“ povedal primátor, ktorý je taktiež i poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.

Marián Barilla, Ondrej Miškovič

Foto: Ondrej Miškovič a projektové dokumentácie