Aktuality

Vo svojich schránkach si nájdete Prehľad vybraných investícií 2015 až 2022

01

Byť primátorom Kežmarku je pre mňa česť, vyznamenanie, no hlavne veľká zodpovednosť. Vami prejavenú dôveru si veľmi vážim a som hrdý na to, že vytýčené smelé plány a ambiciózne ciele sa nám za posledných osem rokov, aj napriek neprajnosti doby, podarilo splniť, dokonca niekoľkonásobne zdolať. Rekordná výška financií použitých na zveľadenie majetku mesta za dve volebné obdobia dosiahla 48 miliónov eur a poputovala do všetkých oblastí života v meste. V maximálne možnej miere sme pri tom využívali externé zdroje a dotácie. Kežmarok sa tým výrazne posunul vpred. Podarilo sa ukončiť rekonštrukciu kežmarskej Arény, do užívania sme odovzdali Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, prevádzku začala nová kompostáreň. Počas ôsmich rokov prešli všetky naše materské a základné školy obnovou zvonku aj zvnútra.

Zmodernizovali sa podmienky v triedach, vznikli nové moderné učebne. Športoviská sú ukážkou toho, ako to má vyzerať v novodobom meste športu. Rekonštrukciou prešli zimný štadión, futbalový štadión, Mestská športová hala Vlada Jančeka, letné kúpalisko, hokejbalové ihrisko, atleticky ovál, ihrisko na sídlisku Juh či lukostrelecký areál. Vynovené priestory spolu vytvárajú kvalitné podmienky na športovanie nielen pre športové kluby a profesionálov, ale hlavne na rozvoj detských športových talentov. Vďaka organizácii množstva športových podujatí a podpory zdravého životného štýlu sme získali európsku cenu ACES International Video Awards 2022 za najlepšiu propagáciu športových hodnôt a aktivít.

Kežmarok si tak pripísal ďalší úspech k oceneniam ako Európske mesto športu 2022, Enviromesto 2019, Digitálna jednotka 2018, Senior Friendly 2016, 2017. Zintenzívnila sa spolupráca s investormi s cieľom rastu zamestnanosti. V okrese pribudli stovky pracovných miest, z toho veľká časť v Kežmarku. Nevyhnutnosťou bolo dobudovanie priemyselného parku. Svoj závod tu otvorila spoločnosť Mubea Automotive Slovakia so zámerom preinvestovať v najbližších rokoch 50 miliónov eur a zamestnať okolo 500 ľudí. Skvalitňujeme sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľov. Výška investícií sa výrazne prejavila v sociálnej oblasti. Zrekonštruovali sme Zariadenie pre seniorov a viac ako 30 opatrovateliek zabezpečuje na území mesta opatrovateľskú službu. Rozvoj mesta nie je len o infraštruktúre, ale aj o kvalitnom a dostupnom bývaní. Podporujeme rozvoj nových lokalít na bývanie, možnosti na individuálnu bytovú výstavbu a tiež na bývanie v bytových domoch. Naplánovaných je niekoľko zón rozvoja bývania v meste, sú však blokované mestským zastupiteľstvom.

Nežijeme však len minulosťou, snažíme sa položiť základy aj našej budúcnosti. Neustále sa uchádzame o finančné dotácie na obnovu a modernizáciu nášho mesta. Mojou víziou je a vždy bude vybudovať z Kežmarku mesto, ktoré je moderné, dynamické a historické. Mesto s vysokou úrovňou vzdelávania, v ktorom ľudia majú kde bývať, kde pracovať a sú pre nich dostupné všetky služby. Mesto, ktoré sa stará o svojich najstarších a najzraniteľnejších, je vyhľadávanou lokalitou pre život, pre voľný čas a je dobrým a bezpečným miestom pre naše deti, pre našu budúcu generáciu.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA