Aktuality

Vyhodnotenie súťaže Spiš a Tatry

24

Základná umelecká škola má nepopierateľný význam vo výchove mladého človeka. Obohacuje a rozvíja jeho emocionálnu stránku života, podporuje kreativitu a prostredníctvom žiaka rozvíja zároveň kultúrny život mesta a okolia.

V marci bola vyhlásená výtvarná súťaž organizovaná spoločnosťou Smartshop pod názvom Spiš a Tatry s krásnymi cenami. Vybraná grafika výhercu bude dokonca vytlačená na vybrané obaly telefónov.

Keďže naše nádherné mesto Kežmarok je historickým centrom tradičného regiónu Spiš ležiace pod Vysokými Tatrami a zároveň je mestskou pamiatkovou rezerváciou, žiaci výtvarného odboru ZUŠ A. Cígera v Kežmarku neváhali zapojiť sa do tejto atraktívnej súťaže a pustili sa s chuťou do grafických návrhov. Kežmarok ponúka množstvo kultúrnych pamiatok, takže mali si z čoho vyberať a inšpirovať sa. I napriek tomu, že všetky práce boli originálne, spoločnosť Smartshop ocenila výtvarnú grafickú prácu Nový evanjelický kostol realizovanú papierorytom. Žiačka Ema Trajčíková získala 2. miesto a tablet jej odovzdal riaditeľ ZUŠ A. Cígera v Kežmarku Ján Levocký. Srdečne gratulujeme a prajeme mnoho ďalších umeleckých úspechov.

Jana Vaksmundská

ZUŠ A. Cígera Kežmarok