Aktuality

Z policajného zápisníka Mestskej polície Kežmarok

10

22. marec – Parkovací automat nevydával lístky
Mestskou políciou bol prijatý telefonický oznam, že nefunguje parkovací automat pri Bergu, nevydáva lístky a zároveň si oznamovateľ všimol, že parkovací automat je asi poškodený, lebo je niečím obliaty a píska. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP a zároveň bola vec oznámená aj pracovníčke parkovacej služby. Parkovací automat bol zaliaty nejakou lepkavou tekutinou. Na kamerovom zázname bolo zistené, že ho zaliali žiaci, ktorí išli zo školy domov. Vec je v štádiu riešenia na mestskej polícii.
26. marec – Poškodená rampa parkoviska
Hliadka mestskej polície počas svojej činnosti zistila poškodenie výjazdovej rampy na závorovom parkovisku na Kušnierskej ulici pri hotelovej akadémii. Na kamerovom zázname bolo zistené, že rampu poškodil vodič motorového vozidla, ktorý pri výjazde z parkoviska zrejme dostatočne nevenoval pozornosť vedeniu vozidla a narazil do parkovacieho zariadenia, následne z miesta dopravnej nehody odišiel. Vec bola odovzdaná z dôvodu spôsobenia dopravnej nehody Okresnému dopravnému inšpektorátu OR PZ Kežmarok na ďalšie riešenie.
30. marec – Útek z nemocnice
Na dispečingu mestskej polície bol prijatý telefonický oznam z interného oddelenia Nemocnice Dr. Alexandra, že im ušla pacientka. Podľa popisu sa hliadke danú osobu v krátkej dobe podarilo vypátrať a zabezpečiť jej prevoz späť do nemocničného zariadenia.
1. apríl – Narazil do dopravnej značky
Na mestskom kamerovom systéme bolo zistené poškodenie dopravnej značky na Garbiarskej ulici. Následne bolo zistené, že vodič motorového vozidla zrejme nezvládol jazdu na mokrej vozovke a zišiel mimo cesty, kde narazil do dopravnej značky. Následne z miesta dopravnej nehody odišiel, a to tak, že motorové vozidlo odtiahol. Vzhľadom na to, že týmto konaním vodič nezotrval na mieste dopravnej nehody, vec bola odovzdaná dopravnému inšpektorátu OR PZ Kežmarok na ďalšie riešenie.
8. apríl – Nelegálna skládka
Hliadka mestskej polície pri svojej činnosti v rámci pôsobnosti v okrsku zistila založenie nelegálnej skládky pri kontajneroch na Bardejovskej ul. Išlo o stavebný odpad z prerábania bytového jadra. Hliadke mestskej polície sa podarilo zistiť pôvodcu založenia skládky, ktorý bol následne riešený v zmysle platných právnych predpisov a celý neporiadok okolo kontajnerov vypratal.
Štefan Šipula, Oľga Vilčeková, Ondrej Miškovič