Aktuality

Záujem Kežmarčanov o čítanie

17

Mestská knižnica v Kežmarku dosiahla v minulom roku 48 684 absenčných a prezenčných výpožičiek kníh a periodík, zaregistrovaných bolo 2 245 používateľov, z toho 830 do 15 rokov.

Používatelia navštívili knižnicu 13 932-krát. Štatistické údaje sú neporovnateľné s predchádzajúcimi rokmi, keďže v dôsledku nepriaznivého vývoja pandémie sme aj v roku 2021 poskytovali výpožičné služby v obmedzenom režime. V procese medziknižničnej výpožičnej služby bolo vybavených 238 žiadaniek, z toho medzinárodnou medziknižničnou službou bol dodaný jeden odborný dokument. Pripravili a zrealizovali sme 75 kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí, z toho dve hodiny knižnično-informačnej prípravy pre študentov stredných a tri slávnostné zápisy žiakov za čitateľov do knižnice. Internetovú študovňu navštívilo 63 používateľov.

 Podujatia zvyšovali návštevnosť

V marci, mesiaci venovanému knihám, nám aktuálna situácia nedovolila realizovať kultúrno-spoločenské podujatia v knižnici, preto sme prešli do online priestoru a pripravili a zrealizovali 13 podujatí. V rámci online aktivít sa čitateľom Mestskej knižnice v Kežmarku v závere Týždňa slovenských knižníc, od prvého do piateho marca, prihovoril Peter Gärtner, ktorý tvorí príbehy ako dramatik, scenárista a spisovateľ. Pútavo predstavil svoje knihy pre deti O čertovi Kolofónovi a Čakanie na sneh, ale i pre dospelých – Veľký román.

Spisovateľka Kristína Baluchová, kežmarská rodáčka, uviedla do života detskú knižnú novinku Záhada knižnice na konci ulice, v ktorej rozpracúva jedinečnú tému knižníc.

Po uvoľnení opatrení sa nám podarilo pre širšiu verejnosť zorganizovať osobné stretnutie s regionálnou spisovateľkou PhDr. Evou Raffajovou pri uvedení do života jej knihy Oranžové šťastie pomaranča (august) a autorskú besedu kežmarskej historičky PhDr. Nory Baráthovej so spisovateľkou Erikou Matonokovou.

Tradične veľký záujem počas prázdnin je o zábavné podujatia pre deti a mládež v rámci Leta s knihou, v minulom roku sme ich zorganizovali 8 s počtom účastníkov 297.

Dvakrát počas roka sme vyhlásili súťaž pre dospelých o knihy Krásna dedička a Jediná žena v miestnosti a ročný registračný poplatok zadarmo. Stačilo zdieľať súťažný príspevok a v komentári označiť jednu osobu, ktorá zároveň spolu so súťažiacou osobou získa ročné členské. Žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl mali možnosť pravidelne každý mesiac vyhrať vecnú cenu a tiež ročnú registráciu, ak sa zapojili do súťaže Čarovná skrinka.

V spomienkach na osobnosti

V online prostredí sme si tiež pripomenuli výročia známych spisovateľov.  Prvou z osobností, na ktoré sme spomínali, bol prozaik a prekladateľ Ján Bodenek, ktorého 110. výročie narodenia sme si pripamätovali 6. marca. Dňa 11. marca oslávil okrúhle 80. narodeniny slovenský básnik, dramatik a spisovateľ pre deti Jozef Mokoš. Pred 120 rokmi sa 18. marca narodil spisovateľ, novinár a učiteľ Peter Jilemnický. 20. 3. sme sa rozlúčili s človekom s nevyčerpateľným entuziazmom – s učiteľom, publicistom, historikom, divadelníkom, autorom biografických kníh o významných osobnostiach Spiša, veľkým „Štefánikovcom“ a hrdým „Tatrancom“ Milanom Chomom. A významné výročie mal 27. marca i Rudo Moric, ktorému uplynulo presne sto rokov od narodenia.

V apríli sme si pripomenuli 80. výročie narodenia spisovateľky a spoluzakladateľky Klubu slovenských prozaičiek Femina Daniely Příhodovej, 140. výročie úmrtia slovenského romantického básnika, autora balád a povestí inšpirovaných ľudovou poéziou Jána Botta, v júni 75. výročie narodenia herečky a spisovateľky Sone Valentovej Hasprovej, 70. výročie narodenia poetky a prekladateľky Jany Kantorovej-Bálikovej a 80. výročie narodenia Pavla Hrúza.

V druhom polroku sme si pripomenuli okrúhle a polookrúhle výročia ďalších osobností: 100. výročie narodenia Ladislava Beňa, 80. výročie narodenia Júliusa Satinského, 60. výročie narodenia Richarda Müllera, 65. výročie narodenia Mariky Gombitovej, 100. výročie narodenia Ivana Bukovčana, 60. výročie narodenia Dušana Taragela, 85. výročie narodenia Ľubomíra Feldeka, 85, výročie narodenia Vincenta Šikulu, 90. výročie narodenia Hany Hegerovej, 50. výročie narodenia Lucie Piussi a 100. výročie úmrtia P. O. Hviezdoslava. Výstavku pri príležitosti úmrtia sme venovali Milanovi Lasicovi a Miroslavovi Žbirkovi.

 Nová rubrika v knižnici

Rozbehli sme rubriku Uvidíte v televízii a predstavili taliansky seriál Geniálna priateľka o nezvyčajnom celoživotnom priateľstve dvoch dievčat, ocenený hlavnou cenou na medzinárodnom televíznom festivale v Monte Carle, ktorý odštartoval na Dvojke toľko očakávanú druhú sériu. Jeho predlohou sa stali štyri zväzky neapolskej ságy Eleny Ferrante. Sfilmovaných bolo aj viac ako 20 románov obľúbenej americkej spisovateľky romantických príbehov Danielly Steelovej, Púštny kvet od Waris Dirie o žene, ktorá sa útekom ako 13-ročná zo somálskej púšte pred sobášom so starým mužom prepracovala do sveta hviezd medzinárodného modelingu a stala sa zástankyňou ľudských práv.

Investície v knižnici

V marci a v júni sa na oddelení pre dospelých používateľov uskutočnili ďalšie etapy čiastočnej výmeny opotrebovaných a hlavne z bezpečnostných dôvodov nevyhovujúcich knižničných regálov. Výroba a montáž boli financované z rozpočtu Mestského kultúrneho strediska a z verejných zdrojov získaných v rámci grantovej činnosti FPU. V roku 2021 boli z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia podporené 2 projekty: Pekná knižnica je tým pravým miestom pre krásne príbehy v celkovej výške 2 560 eur s 20-percentným spolufinancovaním na výrobu jednostranných a obojstranných policových regálov na uloženie dokumentov knižničného fondu a Kniha je záchranné koleso samoty v celkovej výške 3 340 eur s 10-percentným spolufinancovaním na akvizíciu knižničného fondu.

Jana Schönová