Aktuality

Zber prác Literárneho Kežmarku potrvá do 30. júna

36

57. Literárny Kežmarok je venovaný 200. výročiu narodenia Janka Kráľa, 210. výročiu narodenia Sama Chalupku a štúrovcom v Kežmarku.

Literárna súťaž, ktorú vyhlasuje mesto Kežmarok a Slovenská národná knižnica, je venovaná žiakom základných škôl a študentom stredných škôl v Slovenskej republike a slovenským žiakom a študentom základných a stredných škôl v zahraničí.
Porotcovia majú každoročne neľahkú úlohu vybrať z niekoľko desiatok prác. Aké číslo prihlásených do súťaže bude tento rok, je zatiaľ otázne. V roku 2021 bolo do súťaže prihlásených 508 prác od 230 autorov z celého Slovenska. Uzávierka je stanovená na 30. júna 2022. Svoje poetické a prozaické výtvory môžu mladí autori posielať v kategóriách: 2. – 5. ročník ZŠ, 6. – 9. ročník ZŠ a prima – kvarta osemročných gymnázií a stredné školy a kvinta – oktáva osemročných gymnázií. „Priebežne sa práce evidujú, registrujú, po uzávierke prihlasovania sa celé balíky prác elektronicky posielajú porotcom. Tí ich hodnotia individuálne, potom sa spoločne jednotlivé poroty zhodnú na tom, ktoré práce ocenia. Keďže sa hodnotí anonymne, pošlú nám naspäť registračné čísla víťazných a ocenených autorov, my k ním pridelíme mená a potom ich, bez toho, aby sme im prezradili, aké miesta obsadili, pozývame na slávnostné vyhodnotenie, ktoré sa koná na prelome septembra a októbra,“ vysvetlil Boris Švirloch z úseku kultúry Mestského úradu Kežmarok.
Novinkou minuloročného Literárneho Kežmarku bolo spustenie webu www.literarnykezmarok.sk, ktorý obsahoval 48 poetických, 37 prozaických prác, všetky víťazné a ocenené z roku 2021 a výber z ocenených prác z predchádzajúcich ročníkov.
Ondrej Miškovič