Aktuality

Zvyšovanie kvality života kežmarských seniorov

305273815_194160816302462_4647438229101190695_n

Mesto Kežmarok v roku 2017 získalo prestížny titul Senior Friendly. Ako sa odvtedy zmenila starostlivosť o seniorov v našom meste? V článku predstavíme šesť pilierov, ktoré napomohli kežmarským seniorom k lepšiemu životnému štandardu v meste pod Tatrami.

Opatrovateľská služba

V roku 2018 bolo 43 opatrovaných seniorov a 27 opatrovateliek v pracovnom pomere, v roku 2019 už 47 opatrovaných seniorov a 30 opatrovateliek v pracovnom pomere, v ďalšom roku prišiel nárast na 60 opatrovaných seniorov a 30 opatrovateliek v pracovnom pomere. V roku 2021 mesto opatruje 76 seniorov a má 30 opatrovateliek v pracovnom pomere. Súčasný stav nám prezrádza, že počet seniorov klesol oproti minulému roku na 63, no počet opatrovateliek v pracovnom pomere zostal na hranici 30.

Zapojenie sa do projektov

Od augusta 2019 do septembra 2021 bolo mesto Kežmarok zapojené do projektu podpory opatrovateľskej služby v Kežmarku. „V projekte bolo zapojených 23 opatrovateliek, celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 340 860 eur, čo činí 570 eur na mesiac pre jednu opatrovateľku,“ povedala Jana Trautmanová, vedúca sociálneho oddelenia Mestského úradu Kežmarok.

Od decembra 2021 do konca novembra 2023 trvá druhá fáza projektu podpory opatrovateľskej služby v Kežmarku. „Do projektu je zapojených 20 opatrovateliek a celkové výdavky sú 326 400 eur, čo činí 680 eur na mesiac pre jednu opatrovateľku,“ povedala Trautmanová, ktorá zároveň prízvukuje, že opatrovateľská služba bola poskytovaná v plnom rozsahu počas celej doby pandémie.

Ekonomicky oprávnené náklady za opatrovateľskú službu boli za rok 2019 7,54 eur na klienta na hodinu, pričom klient platil 1,50 eur a zvyšok doplácalo mesto. V roku 2020 bol príspevok 3,90 eur na klienta na hodinu a mesto bolo zapojené do projektu, preto sú náklady v tomto roku nižšie. V 2021 činia náklady 5,80 eur na klienta na osobu, klient si platil 1,80 eur a zvyšok doplácalo mesto, keďže bolo tiež zapojené do projektu.

Stravovanie externých stravníkov

Externí stravníci sa stravovali v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby, kde bol k dispozícii aj rozvoz stravy. Stúpanie záujmu o využitie tejto služby je evidentné v každej jej oblasti. Porovnajme si len júl 2021 a júl 2022. Počet externých stravníkov na ambulantný odber bol 72 a teraz je 85. Počet externých stravníkov na terénny odber, čiže rozvoz, bol 62 a teraz je 64. Priemerný počet vydaných obedov ambulantne počas pracovného týždňa bol 55 a teraz stúpol na 62. Počas víkendov priemerný počet vydaných obedov ambulantne stúpol z 26 na 27. Priemerný počet vydaných obedov terénne počas týždňa bol 50 a teraz stúpol o päť rozvozov na 55. Priemerný počet vydaných obedov počas víkendu ako jediný ukazovateľ klesol o jedného človeka z 24 na 23 stravníkov. Priemerný denný počet vydaných obedov bol počas týždňa 105 a teraz je 117. Priemerný denný počet vydaných obedov počas víkendu ostal nezmenený – 50.

Od 2. mája 2017 do 31. augusta 2020 oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu Kežmarok zabezpečovalo ako ďalšiu sociálnu službu rozvoz teplej stravy – obedov seniorom do domácností služobným motorovým vozidlom. Od 1. septembra 2020 túto službu zabezpečuje ZPS a ZOS Kežmarok. Na rozvoz obedov mesto odovzdalo do správy ZPS a ZOS Kežmarok služobné motorové vozidlo Citroen Jumpy Furgon s izotermickou úpravou v hodnote 24 842 eur.

Príspevok na poskytovanie pobytových služieb

Príspevok na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok pre občanov – prijímateľov sociálnej služby s trvalým pobytom v meste Kežmarok od februára 2022 poskytujeme vo výške 1,29 eur na deň na lôžko. Vo februári príspevok využilo 48 klientov vo výške 1 702,80 eur, v marci bol príspevok pre 49 klientov vo výške 1 870,50 eur, v apríli pre 49 klientov 1 794,39 eur, v máji pre 49 klientov 1 932,42 eur, v júni pre 50 klientov 1 882,11 eur. Do 30. júna bolo vyplatených občanom s trvalým pobytom v Kežmarku, ktorí sú umiestnení v ZPS a ZOS, 9 182,22 eur.

Začiatkom apríla bola zaregistrovaná terénna sociálna služba krízovej intervencie, ktorej cieľom je hlavne zvyšovať úroveň kvality ľudského života a pomáhať naplňovať základné ľudské potreby všetkých ľudí, zvlášť venovať pozornosť tým, ktorí sú zraniteľní, utláčaní a žijú v chudobe, sociálne začlenenie a prevencia sociálneho vylúčenia, priblíženie ťažko dostupných služieb pre klientov, rodiny a komunity.

Denné centrum

Seniori môžu voľný čas tráviť v Dennom centre na Ulici Martina Lányiho 3 v Kežmarku. V roku 2017 sa tu uskutočnila rekonštrukcia strešnej krytiny, obstaranie a osadenie záhradného dreveného altánku a záhradného dreveného nábytku v hodnote 3 236 eur. Obstaral sa taktiež minigolf za 2 418 eur. Samospráva taktiež investovala do úpravy fasády objektu denného centra. V roku 2019 bol zakúpený a osadený plechový záhradný domček na uskladnenie záhradného náradia v hodnote 329 eur a v pandemických rokoch 2020 a 2021 boli realizované nákupy pre seniorov, odovzdané vitamínové balíčky a respirátory všetkým seniorom mesta Kežmarok. Uskutočnil sa taktiež rozvoz vianočných balíčkov pre členov Denného centra, Klub dôchodcov a Združenia kresťanských seniorov a občanov Slovenska. V roku 2022 sa uskutočnila rekonštrukcia toaliet na bezbariérové v hodnote 10 000 eur a úprava športoviska denného centra, úprava petangového ihriska, v rámci ktorého sa zakúpila textília a drvené kamenivo za 427, 25 eur. Uskutočnila sa úprava altánku a zakúpenie ďalšej sady záhradného nábytku do altánku v hodnote 744 eur a v rámci aktivít Európskeho mesta športu sa uskutočnili športové hry seniorov.

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

Uskutočnila sa kompletná rekonštrukcia všetkých oddelení, bol zvýšený štandard bývania, zvýšená úroveň poskytovania sociálnych služieb. „Využívame aj modernú technológiu, ktorá nám dnes umožňuje virtuálne v pohodlí domova prejsť rôzne pamiatky a mestá Slovenska. Prežili sme mnoho príjemných chvíľ v našich nových relaxačno-terapeutických miestnostiach,“ povedala za seniorov riaditeľka ZPS a ZOS Marcela Ištociová.

Ondrej Miškovič, foto: ZPS a ZOS