Aktuality

Blíži sa čas častejšej návštevy cintorína. Na čo by sme mali pamätať?

Ilustračný obrázok

Začiatok novembra patrí každoročne dušičkovému obdobiu, keď viac navštevujeme cintoríny. Aby ste predišli nepríjemnostiam s pohrebným miestom pre vašich blízkych, ponúkame vám rady ako na to.

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy a platbou nájomného. Pozostalí by mali dbať na to, aby im z dôvodu neplatenia nebola zmluva vypovedaná a neprišli tak o miesto posledného odpočinku svojich blízkych. „Napriek výzvam, ktoré v ostatných rokoch rozosielame, alebo upozorňujúcim nálepkám, ktoré sa pravidelne lepia na pomníky, sa množstvo neplatičov znížilo, ale aj tak stovky hrobov zostávajú naďalej nezaplatené. Niektorí návštevníci cintorína sú však zlomyseľní, preto sa často stáva, že nálepku zo svojho hrobového miesta prelepia na susedné hrobové miesto a vznikajú tak nedorozumenia,“ hovorí Soňa Brijová z Pohrebných a cintorínskych služieb Pieta Kežmarok. Pohrebné služby taktiež upozorňujú, že nálepka má informatívny charakter a v ich systéme sa neplatič naďalej eviduje. Snahou správcov pohrebísk nie je hrobové miesto zrušiť, ale dohliadať na to, aby bolo zaplatené. Veľký problém je najmä Starý historický cintorín v Kežmarku, kde na niektorých hrobových miestach je už narušený alebo rozpadnutý krycí kameň a môže tak dôjsť k úrazu. Nezaplatený hrob vznikne buď z dôvodu úmrtia aktuálneho nájomcu, presťahovania sa alebo sa už ďalej o hrob starať pozostalí nechcú. „Nám, ako správcom, to neoznámia alebo oznámia, až keď ich kontaktujeme. Vypátrať žijúcich pozostalých je niekedy naozaj komplikované,“ dopĺňa Brijová. „V rámci starého historického cintorína sa evidujú žiadosti o pridelenie hrobového miesta, ktoré riešime pravidelne. Ak sa k nám do kancelárie donesie žiadosť, snažíme sa so správcom cintorína riešiť ju obratom. Miesta sa prideľujú práve po neplatičoch,“ približuje stav cintorína Brijová. Výška nájmu za hrobové miesta je závislá od druhu hrobového miesta, či ide o jeden hrob, dvojhrob, trojhrob, urnové miesto, detský hrob alebo hrobku. Informácie o tom, či máte hrobové miesto z hľadiska úhrady nájomného alebo nájomcu v poriadku, poskytujú len v kancelárií pohrebných a cintorínskych služieb.

 Ondrej Miškovič