Aktuality

Dočasné mosty ponad rieku Poprad čaká ešte jedna údržba

11_12

Príbeh rekonštrukcie mosta na hlavnom Kežmarskom ťahu sa dostáva do finálnej fázy. Odhodlanie investora sprejazdniť ho ešte v závere roka pretrváva. V tom istom čase sa však na stôl dostáva otázka zlého stavu dočasných premostení ponad rieku Poprad. Ich údržba bude nevyhnutnosťou.

Slovenská správa ciest (SSC) to s odovzdaním kežmarského mosta do užívania motoristom myslí vážne. Je pripravená ho plnohodnotne spriechodniť už o zopár mesiacov. V pozadí síce stále svieti dátumová poistka, podľa ktorej sa po moste bude jazdiť až na jar budúceho roka, avšak investor po tejto možnosti nesiaha.

Je to výborná správa. Odkedy stavenisko prebral nový zhotoviteľ, práce sa neprerušili. A pokračujú podľa harmonogramu. Redakcia Novín Kežmarok sa SSC pýtala na niekoľko záležitostí týkajúcich sa dočasných mostov. Rozoberme si ich.

Vodiči budú musieť zniesť ešte niekoľko dopravných obmedzení

Odfŕkujúci štrk spod pneumatík, riziko ich prepichnutia, hlboké výtlky a značne opotrebovaná vozovka dočasných mostov. To všetko sú dôvody, pre ktoré investor plánuje pristúpiť ešte k  ich poslednej údržbe. Ak ku nej dôjde, vodiči budú musieť rátať s ešte jednou sériou obmedzení.

Zlý stav mostov si vyžaduje svoju daň a SSC toto riziko zohľadňuje. „Podnet evidujeme a plánujeme výmenu panelov na obchádzkovej komunikácií za účelom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ uviedol v odpovedi hovorca SSC Martin Guzi.

Ak sa podarí zhotoviteľovi zrenovovaný most odovzdať do začiatku zimy, jazda po dočasných mostoch sa stane definitívne minulosťou.

Čo bude s okolitým areálom po demontáži mostov?

Zhotoviteľa hneď po tom, ako prvé autá prefrčia po čerstvo zrekonštruovanom moste čaká séria úloh. Prvou z nich je rozobrať provizórne mosty. Ďalšie sa týkajú veľkej plochy okolitého areálu, ktorý sa musí dať do poriadku. Podnety občanov badať i v tejto oblasti.

Po skončení stavebných prác a demontáži mostov zhotoviteľ upraví terén do pôvodného stavu, a to zahumusovaním a zatrávnením. Tieto práce sú súčasťou projektovej dokumentácie. „SSC bude v spolupráci so zhotoviteľom stavby súčinná pri finálnych úpravách okolia k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán,“ ubezpečuje investor Kežmarčanov a motoristov.

Rekonštrukcia bol správny krok, tvrdí investor

Otázka, či bolo správne most rekonštruovať namiesto toho, aby sa postavil úplne nanovo viedla k niekoľkým polemikám. Štát však svoj postoj ani po čase nezmenil. „Toto rozhodnutie spravila SSC na základe dostupných podkladov, diagnostiky, prepočtov zaťažiteľnosti a návrhu projektanta na rekonštrukciu mostného objektu, ktorý disponoval pôvodnou projektovou dokumentáciou,“ konštatuje investor a dopĺňa, že uprednostnenie rekonštrukcie mosta je správnym riešením.

Text a foto: Kristián Krempaský

Text pod foto: S obmedzeniami na rieke Poprad musíme počítať aj na jeseň.