Aktuality

Fišerka pokračuje v zelených projektoch

Cieľom medzinárodného programu Zelená škola je prispieť k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia a priniesť do škôl reálne zmeny vo fungovaní aj výučbe.

Našej škole sa darí realizovať tieto zmeny už sedem rokov. Posledné dva sme sa intenzívne venovali pretvoreniu školskej záhrady na priestor zážitkovej výučby a vzdelávania. Vybudovali sme geopark, náučný chodník, ovocný sad aj s novými prírastkami ovocných drevín, kompostovisko, hmyzí hotel i novú ekoučebňu. Tým sme zvýšili možnosti učenia sa vonku v školskom areáli. Pozorovali sme cestu jabĺčka z nášho ovocného sadu, spoznávali život včiel a dravých vtákov, v zime sme sa starali o vtáčiky, ktoré navštívili nami vytvorené kŕmidlá. Vo vnútorných priestoroch školy sme pestovali izbové rastliny, bylinky a súťažili o najkrajšiu kvetinovú parapetu. Tematické vyučovanie, besedy, exkurzie, ekovýlety, rovesnícke vzdelávanie, didaktické hry, čistenie okolia školy i TANAP- u boli príležitosťou na získanie nových vedomostí a zručností v starostlivosti o prírodu. Za úspešné plnenie programu sme získali certifikát v prioritnej téme Zeleň a ochrana prírody a vlajku Eko schools na najbližšie dva roky. Ocenenie sme si prevzali na slávnostnej certifikácii úspešných škôl v Košiciach. Je to už náš tretí doklad o tom, že robíme to, čo učíme a spolu to robíme správne. Text a foto: Zuzana Ferenčáková, koordinátorka programu ZŠ Dr. D. Fischera