Aktuality

Jar v kežmarskej výstavnej sieni prinesie tri výstavy

21

Výstavná sieň mesta Kežmarok s príchodom jari prináša viacero zaujímavých výstav.

Čaro krojovaných bábik

Pod názvom Čaro krojovaných bábik už začiatku februára môžeme vidieť 36 bábik v krojoch z rôznych kútov Slovenska. Tie predstavujú ľudový odev žien a dievčat z prvej polovice 20. storočia s dôrazom na detail jednotlivých častí. Prezentovaný je odev na bežný i slávnostný deň, ale aj typický pre nevesty. Výstavu do Kežmarku v spolupráci s mestom priniesla Únia žien Slovenska, jej krajská organizácia v Prešove a okresná organizácia v našom meste. Vznikla vďaka úspešnému projektu Minikroje, do ktorého Únia žien Slovenska zapojila nezamestnané ženy. Formou verejnoprospešných prác viac ako stovka žien vytvorila niečo vyše tisíc mikrokrojov.

Bábiky boli vystavené na viacerých miestach po celom Slovensku a niekoľko z nich poslúžilo aj ako dar významným osobnostiam či víťazkám Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.

Dnes zbierka obsahuje 151 slovenských krojov prezentovaných na figurínach bábik. Zbierka je odborne katalogizovaná a kroje sú rozdelené podľa regiónov, z ktorých pochádzajú.

Výstava bola venovaná pamiatke na Mariku Huštatýovú, dlhodobú krajskú predsedníčku Únie žien Slovenska v  Košiciach, ktorá v ženách prebúdzala lásku k tradíciám, folklóru a hľadaniu vlastnej identity. Poslaním organizácie je udržiavanie ľudových tradícií a kultúrneho dedičstva Slovenska. Výstava potrvá do 14. marca.

Moje (ne)istoty

Škola umeleckého priemyslu každoročne organizuje súťaž výtvarnej tvorivosti žiakov a študentov. Projekt Moje (ne)istoty je o maľovaní, kreslení a fotografovaní, tento rok s mottom Budúcnosť je TVOJA. Súťaž sa koná pod záštitou Miriam Lexman, poslankyne Európskeho parlamentu. Okrem vyhľadávania talentovaných žiakov v oblasti výtvarnej tvorby a podpory ich nadania propaguje myšlienky o istotách mladých ľudí v prostredí, v ktorom žijú. Hľadanie výtvarných odpovedí na otázku: Čo je isté (neisté) v mojom každodennom dianí? prispieva k zamysleniu sa mladých ľudí a ich dozrievaniu. Odborná porota práce vyhodnotí, verejnosť vzhliadne celú kolekciu, vrátane ocenených prác. Slávnostná vernisáž spojená s ocenením víťazov sa uskutoční 21. marca 2023. Inšpiratívna výstava dá nazrieť do mladej duše, je prehliadkou zaujímavých techník a spracovania materiálov.

S vďakou našim mamám

Koncom apríla začne výstava venovaná sviatku, ktorý slávime druhú májovú nedeľu. S vďakou našim mamám je tradičný projekt Spojenej školy, ktorý prináša prehliadku tvorivosti žiakov základných a špeciálnych škôl z regiónu v spoločnej téme a to láske k mame. Výstava bude sprístupnená od 27. apríla do 13. mája.

Barbora Kaprálová, foto: Stanislav Joch