Aktuality

Jedna nevyžiadaná rada do éteru: nezahadzujme možnosť ťažiť z potenciálu Route 66 v Kežmarku

Ilustračný obrázok

Svetoznáma, ikonická a pretrvávajúco inšpirujúca. Reč je o takzvanej americkej Route 66, niekedy označovanej ako matka všetkých ciest. Jej téma vstupuje do cestovného ruchu a je konštantným námetom v kinematografii a populárnej kultúre. Zapísala sa do symboliky ciest po celom svete. Vrátane európskych. I slovenských. Ako môže Route 66 vo svoj prospech zužitkovať Kežmarok?

Americká 66-tka

Na mieste je však prv otázka: Ako táto – na prvý pohľad cudzia téma – súvisí s našim podtatranským mestom? Skôr ako na otázku odpovieme, priblížme si, čo to tá americká Route 66 vlastne je.

Route 66 je pôvodne medzištátna diaľnica v Spojených štátoch amerických. V USA spájala štáty Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nové Mexiko, Arizona a Kalifornia. Začínala na severe v Chicagu a končila v meste Los Angeles na západnom pobreží. Merala úchvatné temer štyri tisícky kilometrov.

Avšak rokmi ju nahradili husté siete moderných diaľnic. A niektoré jej úseky boli použité na výstavbu nových ciest. V Spojených štátoch dnes autom prejdete už len po jej torze. To, čo z nej zostalo, je dnes turistickou atrakciou – historickou Route 66. I keď bola pred takmer 40-timi rokmi vyradená z amerického diaľničného systému, jej odkaz pretrval. S ďalekým presahom do celého sveta.

Práve s jej prispením si – povedané s miernou dávkou zveličenia – vieme dnes predstaviť rýchle občerstvenie v podobe, akej ho poznáme dnes. Pozdĺž Route 66 totiž vznikli prvé prevádzky rýchleho občerstvenia. A v Kalifornii to bol v jej priamom susedstve dokonca prvý McDonald’s.

Dosť už však slov o Amerike. Ak by sme chceli o najznámejšej ceste dumať ďalej, spísali by sme knihu. Pozrime sa do Európy.

Na koridore spájajúcom dve moria svieti aj Kežmarok

Keď hovoríme o ceste, s ktorou sa viaže číslovka 66, v našom európskom priestore sa takáto cesta nachádza v štyroch krajinách. Začína na severe pri Baltskom mori – v Poľsku. Stade pokračuje dole na Slovensko, pretne ho a pokračuje v Maďarsku. Napokon vyústi v Chorvátsku pri brehoch Jadranského mora. Koridor medzi dvomi morami však nie je úplný. Niektoré úseky ciest ešte označenie číslovkou 66 nenesú. Aj vďaka úspešnému lobingu priaznivcov Route 66 ich ostáva len minimum.

Európska 66-tka pritom vedie aj našim mestom. Ak sa vydáme – naopak – z južnej strany, jej slovenská časť začína na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom. Od Šiah sa tiahne cez Krupinu, Zvolen, Banskú Bystricu, Horehronie, Poprad a napokon aj Kežmarok.

Nebolo to tak však vždy. Hlavný kežmarský ťah totiž nenesie označenie číslom 66 ani desať rokov. Predtým bola táto cesta označená číslom 67. Že je zmena ešte čerstvá potvrdzuje dnes ešte ako-tak viditeľný rozdiel na niektorých modrých dopravných značkách v meste, kde časť tabuľky s označením 66 má svetlejší podklad.

V Kežmarku môže Route 66 hýbať cestovným ruchom

A veľmi významne. Usúdiť to možno na základe jednoduchého porovnania s inými regiónmi, kde cestovný ruch ťaží práve vďaka nezameniteľnej tematike Route 66. Kto sa niekedy previezol autom napríklad po Horehroní (kde hlavný ťah nesie označenie 66-tkou dlhodobo), zaiste pozná mnohé podniky, prevádzky, obchody a reštaurácie spojené s touto americkou tematikou. A nie je ťažké predstaviť si, koľko financií a pracovných miest tieto podniky do regiónu priniesli.

V tejto lokalite sa stala Route 66 kultovou. A prosperujú z toho všetci. Podobne to môže byť i v našom meste. Ak sa témy Route 66 ktosi poriadne chopí, prospeje to nielen mestu, ale aj širšiemu okoliu. A rozhodne sa to prejaví aj na cestovnom ruchu. V našom meste sa už, našťastie, objavila prvá lastovička.

Veď len spomeňme množstvo aktivít, ktoré organizuje hlavný ťahúň témy Route 66 na Slovensku. Potenciálu nájdeme neúrekom. Na trase sa dlhodobo organizujú rôzne preteky, vrátane medzinárodných, vidiecke dni regiónov, jazdy veteránov, americké rely a mnoho ďalších akcií. Všetko to – prirodzene – púta pozornosť a ťahá do regiónov v susedstve slovenskej Route 66 mnoho nadšencov – prevažne turistov, dovolenkárov. A hlavne zahraničných návštevníkov. Nehovoríme o zanedbateľných počtoch. Často ide – presne naopak – o masy. Taký významný je charakter mnohých podujatí spätých so slovenskou cestou 66.

Objasnime, že kredit za to možno takmer úplne pripísať Slovenskej asociácii Route 66. Kým sa partia ľudí sformovala pod touto hlavičkou i oficiálne, prešla si najprv historickú trasu Route 66 priamo v USA. „Poučiac sa z historického odkazu US Route 66 sme sa rozhodli dať zaslúženú vážnosť našej „slovenskej šesťdesiatšestke“,“ uvádza asociácia na svojom webe.

A spomínaná rada?

Načim zhodnotiť, že sa implicitne zhmotňuje v predošlých riadkoch. Na to, ako sa témy Route 66 chopiť však nejestvuje recept od novinárskeho stola. Aspoň nie nateraz. Originálnosť nápadov nevzniká centralizovane. Ale prirodzenými a individuálnymi iniciatívami. A preto idey, ako na to, nechávame otvorené. Túto pomyselnú štafetu podávame jednotlivcom, súkromnému sektoru a ďalším. Pretože, pevne veríme, je len otázkou času, kým sa témy Route 66 chopí niekto – či už jednotlivci alebo skupiny – v Kežmarku naplno. A opäť o niečo viac zatraktívni náš malebný región a mesto.

Kristián Krempaský, foto: Barry Dale Gilfry/flickr.com